Wydarzenia

Zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze oferty wykonawcy do zamówienia APP_09_7PR07_2014_EL_9741 znajduje się tutaj

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty APP_07_FS145_2014 znajduje się tutaj

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty do sprawy o numerze APP_08_FS145_2014_EL znajduje sie tutaj

AKTUALNIE TRWAJĄCE KONKURSY

W załączniu znajdą Państwo szczegóły  aktualnie trwających konkursów:

KONKURSY

OFERTA PRACY / ZLECENIA na stanowisko specjalisty do spraw informatyczno-graficznych w ramach projektu PRACTA

Główne zadanie: stworzenie kursu e-learningowego w programie Articulate dla lekarzy pierwszego kontaktu (lekarzy rodzinnych).

Szczegóły: Grafik

BIOSTRATEG - dokumentacja dotycząca I KONKURSU

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło dokumentację konkursową oraz wzór wniosku z informacjami, które będą wymagane przy składaniu wniosków w elektronicznym systemie OSF w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG.

Zakres tematyczny I konkursu

Obszary problemowe:

1.            Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności

2.            Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej

Trzeci Program Działań w Dziedzinie Zdrowia 2014- 2020

Biuro Projektów informuje o otwarciu naboru w ramach Trzeciego Programu Działań w Dziedzinie Zdrowia 2014- 2020.

Program wspiera państwa członkowskie w ich wysiłkach mających na celu poprawę zdrowia obywateli oraz zapewnienie długotrwałości systemów zdrowotnych, co wpisuje się w strategię Europa 2020

 

Zakres tematyczny współfinansowanych działań podzielony jest na 4 cele szczegółowe:

SKILLS-PRAXIS

Biuro Projektów informujeo kolejnym terminie kwalifikacji do programu SKILLS-Praxis przypadającym na 15 września br.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej planuje dokonać zmian w regulaminie i wniosku programu. Zmiany zostaną wprowadzone na koniec lipca. Osoby zainteresowane udziałem w programie SKILLS – Praxis prosimy o składanie aplikacji w oparciu o zaktualizowane dokumenty.

Więcej informacji nt. Konkursu:

Nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET

Biuro Projektów informuje, iż 06.06.2014 został otwarty nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

M-ERA.NET Call 2014

Tematy konkursu

Innovative Medicine Institute 2 (IMI 2.) - KONKURS

Biuro Projektów Informuje, że do 12 listopada br. można składać wnioski o dofinansowanie na badania naukowe  dotyczące walki z cukrzycą i chorobami oczu w ramach programu Innovative Medicine Institute 2 (IMI 2.)

W konkursie mogą uczestniczyć  instytucje szeroko pojętego  systemu ochrony zdrowia m.in. ośrodki badawcze, uczelnie wyższe, organizacje ochrony zdrowia, przedsiębiorstwa.

Strony