Wydarzenia

ERA.Net RUS PLUS - Otwarcie naboru wniosków w ścieżce S&T

Uprzejmie informujemy, że 25.06.2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA.Net RUS PLUS w ścieżce SCIENCE & TECHNOLOGY (S&T).

Szczegółowe informacje o konkursie
Nazwa konkursu

ERA.Net RUS PLUS – S&T CALL FOR PROPOSALS

Temat konkursu

    Advanced nano-sensors for environment and health

Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”,

Biuro Projektów, informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”,

„Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

Biuro Projektów informuje o ogłoszeniu drugiego konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach

1.            kardiologii i kardiochirurgii

2.            onkologii

3.            neurologii i zmysłach

4.            medycynie regeneracyjnej

ERC Advanced Grants - nabór wniosków

ERC Advanced Grants - nabór wniosków

Do 21 października 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodowości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2 500 000 euro.

PRZEWODNIKI dla STUDENTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW

Konkursy FNP - SKILLS

Biuro Projektów informuje trwających naborach wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

SKILLS-PRAXIS

Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

HORYZONT 2020 – przypomnienie o trwającym konkursie - ERC Consolidator Grants

Program IDEAS realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) i wspiera badania pionierskie, których tematyka przekracza granice dzisiejszej wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki. Organem finansującym badania jest Europejska Rada Badań (ERC).

Strony