Wydarzenia

Konkurs 3.2 POWER Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr  POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie PO WER na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016

Od dnia 2 grudnia 2016 r. otwarty jest nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2.

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu

Na styczeń 2017 r. zapowiedziane jest otwarcie nowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance).

KONKURS POWER 5.1 Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 na projekty, które przewidują wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Informacja o planowanym konkursie w ramach inicjatywy ERA CoBioTech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu  w grudniu 2016 r. wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA CoBioTech.

 

Informacja o planowanym konkursie: The EU Joint Programme -Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Informujemy, iż w styczniu 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju r. planuje ogłoszenie wspólnego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy JPND. 

 

Międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 roku otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

ERA-NET EuroNanoMed III - planowane ogłoszenie konkursu

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłosić w listopadzie 2016 r. wspólny konkurs na projekty badawcze w ramach inicjatywy EuroNanoMed III. Zakres konkursu będzie dotyczyć nanomedycyny, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary badawcze:

Nabory wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG/NMF

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne tury naborów w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) MF EOG/NMF. Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii.

PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Strony