Wydarzenia

III edycja naboru wniosków w programach HOMING PLUS i POMOST

Biuro Projektów informuje o III edycji naboru wniosków w programach HOMING PLUS i POMOST. Program HOMING PLUS jest adresowany do badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno powrócili do Polski lub planują powrót do kraju. W programie mogą również aplikować młodzi doktorzy innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce.

VIII edycja programu Ventures - NABÓR od 30 sierpnia do 30 października br.

Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów


Celem programu
jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

Program adresowany jest do najmłodszych naukowców:
•    studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia;

Program POMOST - granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo

Program POMOST w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno jest jest współfinansowany ze środków strukturalnych w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" POIG 2007-2013. Projekty niemieszczące się w tych kategoriach będą finansowane ze środków własnych Fundacji.

Rok 2011 - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczyna nabór wniosków w VIII edycji programu Team

Do 30 września br. można składać wnioski do kolejnego konkursu w programie TEAM. Do udziału w programie zapraszamy naukowców zainteresowanych utworzeniem zespołu prowadzącego badania w dziedzinach Bio, Info, Techno.

Na zwycięskie projekty złożone w tej edycji konkursu Fundacja przeznaczy 13,5 mln zł.

Zmiana terminu składania wniosków projektowych w konkursie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

Biuro Projektów informuje o zmianie terminu składania wniosków projektowych w konkursie  Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Termin składania wniosków został przedłużony do dnia 1 sierpnia 2011r.

Nowy konkurs w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych UE

Biuro Projektów informuje, iż 18 lipca 2011 został ogłoszony czwarty konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI JU) z terminem składania wniosków do 18 października 2011.

Tematy KBBE na stronach CORDIS

Biuro Projektów informuje, że na stronie serwisu informacyjnego CORDIS pod adresem strony:

 

Program Pracy NMP na rok 2012.

Biuro Projektów informuje, że Komisja Europejska opublikowała kolejną wersję Programu Pracy na rok 2012 w programie szczegółowym WSPÓŁPRACA (COOPERATION) w obszarze tematycznym  Nanonauki, Nanotechnologie, Materiały i nowe Technologie Produkcyjne (NMP). Konkursy NMP w raz z oficjalną wersją Programu Pracy 2012 zostaną ogłoszone 19 lipca b.r.

Nowa perspektywa Funduszy Norweskich

10 czerwca Br Minister Rozwoju Regionalnego podpisze z ambasadorem Norwegii memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. To kolejna pula środków w wysokosci 578 mln euro, które przekażą Polsce trzy kraje: Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Allokacja dla Polski wynosi 578 mln euro, w tym m.in:

-wsparcie dostępności opieki zdrowotnej 70 mnl euro,

-polsko-norweska współpraca badawcza 37 mln euro,

„Nabór wniosków w konkursie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego”

Biuro Projektów informuje o ogłoszonym w maju 2011r piątym  naborze wniosków w konkursie Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ustanowionego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.W ramach aktualnego konkursu wsparcie finansowe przeznaczone będzie na stypendia indywidualne.  ( wizyty studyjne).

Strony