Wydarzenia

Warsztaty dotyczące programu Marie Curie IEF

Biuro projektów informuje, że w dniu 16 czerwca 2011r. Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) organizuje warsztaty poświęcone przygotowaniu wniosku projektowego składanego w konkursie programu Marie Curie Intra- European Fellowship for Career Development. Warsztaty odbędą się w siedzibie KPK, 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 34. Program warsztatów obejmuje omówienie założeń i celów programu Marie Curie IEF oraz ćwiczenia praktyczne.

Komercjalizacja wyników badań - spinn off - spotkanie informacyjne 26.05.2011

Biuro Projektów Warszawskiego Uniwersytetu  Medycznego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanych we współpracy z firmą Investin.

Dzień Informacyjny EURAXESS

Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS serdecznie zaprasza na Dzień Informacyjny dotyczący międzynarodowej mobilności naukowców, który odbędzie się 10 maja 2011 w Pałacu Staszica na ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Podczas tego dnia swoje oferty stypendialne przedstawią: FNP, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, DAAD, MNiSW, Fundusz Stypendialny SCIEX oraz L'Oreal Polska. Ponadto zostaną przedstawione możliwości wyjazdów naukowo-badawczych dostępne w 7 Programie Ramowym UE oraz aspekty prawno-administracyjne związane z wyjazdami.

IV Forum Funduszy Europejskich

 W dniach 6 i 7 maja  br. na warszawskiej Agrykoli odbędzie się IV Forum Funduszy Europejskich pod hasłem "Siła zmian- Festiwal Funduszy Europejskich".  Jest to cykliczna impreza organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

Nowe konkursy w Programie PEOPLE (7. PR)

16 marca 2011 r. zostały ogłoszone trzy nowe konkursy w Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE. Konkursy adresowane do doświadczonych (doktorat lub 4-letni staż pracy badawczej) indywidualnych naukowców.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków do programów TEAM, HOMING PLUS i POMOST

Do 15 marca br. będzie można składać wnioski w VII edycji programu TEAM oraz w II edycji programów HOMING PLUS i POMOST.

Informacja dotycząca przygotowania wniosku do nowego konkursu w ramach 7.PR w obszarze IDEAS

Biuro Projektów informuje, że Krajowy Punkt Kontaktowy Progranów Badawczych UE zaprasza na spotkanie przedstawicieli nauk biologicznych i medycznych przygotowujących wnioski o dofinansowanie w konkursie 7.PR w obszarze IDEAS o identyfikatorze REC-2011-AdG, których termin składania przypada na 10 marca 2011 roku. Spotkanie odbędzie sie w dniu 24 lutego 2011 roku.

Nowy konkurs w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Biuro Projektów WUM informuje, że w dniu 24 listopada 2010 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.2/2010 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Priorytet IV PO KL „Podniesienie świadomości pracowników B+R w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz w zakresie znaczenia ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla transferu technologii”. Nabór wniosków będzie trwał do dnia 30 grudnia 2010 r.

Studia podyplomowe: Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu prowadzi bezpłatne studia podyplomowe realizowane  w ramach projektu: Menadżer projektu Badawczo-Rozwojowego - szansą na rozwój polskiej nauki". Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań. Program studiów ma charakter praktyczny i realizowany będzie w formie wykładów oraz interaktywnych zajęć. Kadrę dydaktyczna będą tworzyli wykładowcy WSB i innych uczelni oraz praktycy z zakresu funduszy UE, zarządzania projektami i komercjalizacji wyników badań.

Strony