Wydarzenia

Trzyletni staż doktorancki w Austrii dla absolwentów studiów medycznych

Austriacki Fundusz Nauki oraz trzy uczelnie z Grazu (Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet oraz Politechnika) ogłosiły nabór chętnych, absolwentów studiów medycznych i biologicznych do dobycia trzyletnich staży doktoranckich w dziedzinie:

3 KONKURS IMI-Inicjatywa Leków Innowacyjnych

 22 października 2010 został ogłoszony 3 konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI JU) z terminem składania  wniosków do 18 stycznia 2011.

W ramach konkursu dostępnych jest 7 tematów:

Zgłoszenia tematów do Programu Pracy 6 konkursu w ŚRODOWISKU

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Programu Pracy do kolejnego, 6
konkursu 2012 w obszarze ŚRODOWISKO 7. PR. Osoby, które chciałyby zgłosić
własną propozycję proszone są o wypełnienie formularza i
odesłanie go na adres: dantosi@kpk.gov.pl. Zgłoszenia proszę nadsyłać do końca
października 2010.

Inicjatywa Leków Innowacyjnych IMI JU: priorytety tematyczne 3. konkursu

Najbliższy konkurs na projekty badawcze w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych
(IMI JU) ma być ogłoszony w drugiej połowie października 2010 z terminem
składania wniosków do połowy stycznia 2011.
Przewidywane budżet to 114 mln € (dofinansowanie Komisji Europejskiej dla
instytucji naukowo-badawczych i małych i średnich przedsiębiorstw) uzupełnione o
porównywalny wkład ze strony dużych firm farmaceutycznych zrzeszonych w EFPIA
(Europejska Federacja Przemysłu i Towarzystw Farmaceutycznych).

Warsztaty dotyczące przygotowania wniosków w Programie Ludzie 7.PR Marie Curie

Biuro Projektów informuje, że 20 października Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) organizuje warsztaty dotyczące przygotowania wniosków w odpowiedzi na konkurs w Programie LUDZIE 7PR Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways.Warsztaty organizowane przez KPK są adresowane do osób zainteresowanych przygotowaniem wniosku.

Wirtualne spotkanie partnerskie 7.PR

Biuro Projektów informuje, że w dniach 13-15 października 2010 odbędzie się wirtualne spotkanie partnerskie dla osób poszukujących partnerów w ogłoszonym w lipcu Br. Konkursie KBBE tj. tematu „Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Dzień Informacyjny programu "POMYSŁY"

Biuro Projektów informuje, że Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje spotkanie informacyjne o Programie "Pomysły" (IDEAS) dla wszystkich zainteresowanych złożeniem w przyszłości wniosku. Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2010 r., w IPPT PAN, Warszawa, ul. Pawińskiego 5B, w godz. 11.00 - 15.00.

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe, Programu Kapitał Ludzki.

Biuro Projektów informuje, że w terminie od 27 września 2010 r. do 25 października 2010 r.

"Pomysły" - Starting Grants - warsztaty dla autorów wniosków

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje cykl szkoleń
warsztatowych i konsultacji dla osób przygotowujących wnioski do najbliższego
konkursu dla początkujących naukowców (ERC-2011-StG).
Zajęcia warsztatowe dla przedstawicieli nauk biologicznych i medycznych,
przygotowujących wnioski na 9 listopada 2010 r. odbędą się 26 października, (w
godz. 10.00 - 13.00) w KPK (Warszawa, al. Żwirki i Wigury 81).
Program zajęć obejmie szczegóły systemu EPSS, część administracyjną wniosku

Szkolenie początkujących naukowców

20 lipca 2010r. w Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE został ogłoszony konkurs na sieci badawczo-szkoleniowe- Marie Curie Initial Training Networks (ITN). Termin zamknięcia konkursu to 26 stycznia 2011 roku.. Budżet konkursu wynosi ponad 313 milionów euro.Celem konkursu jest poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców ( w tym doktorantów) zarówno na rynku akademickim, jak i komercyjnym, a w dalszej perspektywie - popularyzacja zawodu naukowca wsród młodych ludzi na progu kariery zawodowej.

Strony