Wydarzenia

Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Polska i Izrael ogłosiły pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji oraz znaczącego potencjału rynkowego.

Poszukiwanie partnerów do projektów IMI

IMI -  Inicjatywa Leków Innowacyjnych, publiczno-prywatne
partnerstwo między Komisją Europejską, a europejskim sektorem
przemysłu farmaceutycznego.
Niemieckie Ministerstwo Nauki i Edukacji oraz niemiecki Krajowy
Punkt Kontaktowy zainicjowały działalność internetowej platformy
poszukiwania partnerów – IMI Partnering Platform. Platforma
oferuje możliwość zaprezentowania potencjału badawczego
instytucji oraz poszukiwania partnerów do tworzonego konsorcjum

Jak skorzystać z funduszy 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej?

Krajowy Punkt Kontaktowy, w dniu 19 października br. w godzinach 10:00 - 14:30, organizuje dzień informacyjno-szkoleniowy poświecony funduszom 7. Programu Ramowego, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wszyscy zainteresowani będą mieli szansę poznać odpowiedzi na następujące pytania:

„Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2010 r.

Przypominamy o trwającym naborze wniosków IV edycji konkursu MNiSW „Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” w 2010 r.

7PR w obszarze Żywność, Rolnictwo - Relacja z dnia informacyjnego i spotkania brokerskiego on-line

Szanowni Państwo,

Dnia 13 września br, w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie w obszarze Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia w 7 PR.
W spotkaniu weźmie udział 500 uczestników z rożnych krajów. W związku z tym, iż wiele osób nie może być obecnych na miejscu, Komisja Europejska udostępnia możliwość oglądania relacji on-line tego spotkania. Relacja  będzie dostępna pod adresem:

Zgłoszenia tematów do Work Programme 2012, 7.Programu Ramowego

Komitet Programowy "Zdrowie" w 7.Programie Ramowym rozpoczyna przygotowania do opracownia Work Programme 2012, czyli m. in. tematyki konkursów, które zostaną ogłoszone w 2011 roku. W przypadku chęci zgłoszenia przez jednostki WUM jakiegoś tematu, prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go w wersji elektronicznej na wskazany adres Biura Projektów WUM - projekty@wum.edu.pl .Tematy należy zgłaszać w terminie do 1 października 2010 r.

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 września 2010 r. Adam Zdziebło Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podpisał nową wersję Szczegółowego opisu Priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami w dokumencie. Najważniejsze zmiany wprowadzone do dokumentu wynikają z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Zmiana Regulaminu Realizacji Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W dniu 2 września 2010r. weszło w życie Zarządzenie nr 77/2010 Rektora WUM zmieniejące zapisy Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.Wprowadzone zmiany dotyczą:

1.rejestrowania i przechowywania Inicjatyw Projektowych z zachowaniem ochrony praw autorskich Inicjatora,

2. odpowiedzialnosci Inicjatora za informacje zawarte w budżecie projektu,

Informacja o trwających konkursach w instytucjach Joint Research Centre

 

 Krajowy Punkt Kontaktowy opublikował informację o trwających konkursach w instytucjach Joint Research Centre (JRC)

Informacja o trwających konkursach w 7.Programie Ramowym

W lipcu 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła konkursy w większości priorytetów tematycznych 7Programu Ramowego UE. Konkursy ogłoszono we wszystkich priorytetach programu Cooperation (Współpraca), w programie Ideas (Pomysły), w programie People (Ludzie) oraz w sześciu priorytetach programu Capacities ( Możliwości).

 

Strony