Wydarzenia

Możliwość dołączenia do już trwajacych europejskich projektów obszaru ICT

Komisja Europejska informuje o  możliwości dołączenia do trwających europejskich projektów obszaru ICT.

Dołączenie do trwających projektów określa program pracy w działaniu „Objective ICT-2011.11.3:Supplements to Strengthen Cooperation in ICT R&D in an Enlarged European Union” realizowanym w konkursie 7.

Nabór wniosków w ramach konkursu 7.Programu Ramowego EURATOM

Ogłoszono piąty konkurs 7.Programu Ramowego  EUROATOM.

 

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.2 PO IG "Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R"

Ośrodek Przetwarzania Informacji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I "Badanie i rozwój nowoczesnych technologii", Poddziałanie 1.3.2 "Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R"

Nowy konkurs w ramach funduszy europejskich - Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet I.

Ostatnia edycja programu WELCOME

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór do ostatniej edycji programu WELCOME, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Zaproszenie na Dzień Informacyjny o nowej edycji konkursów 7.PR - WSPÓŁPRACA

Biuro Projektów WUM, w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE , zaprasza na Dzień Informacyjny Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA (COOPERATION) 7. Programu Ramowego. Spotkanie ma na celu przedstawienie tematów nowych konkursów w ramach programu szczegółowego WSPÓŁPRACA (COOPERATION) - 2011, w obszarach: zdrowie, żywność, rolnictwo i biotechnologia.

Konkurs "Granty na granty - 2010" ogłoszony

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił tegoroczną edycję konkursu Granty na granty, przeznaczonego dla jednostek naukowych zamierzających stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej.

Zaproszenie na Międzynarodowy Dzień Informacyjny i Spotkanie Brokerskie - 7.PR

Biuro Projektów zaprasza na międzynarodowy dzień informacyjny oraz spotkanie brokerskie: "Open Information Day and Brokerage Event for "HEALTH" in the 7th Framework Program (FP7)" , które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2010 r. w Brukseli.

Szczegóły zaproszenia do pobrania tutaj ... .

7.PR - Warsztaty dla biologów i medyków

W dniu16 kwietnia br. w  biurze Krajowego Punktu Kontaktowego  odbędzie się szkolenie ”7PR dla biologów i medyków – warsztaty dla początkujących”. Zamiarem organizatorów jest w przystępny sposób, posługując się Internetem i praktycznymi przykładami, zapoznać uczestników z serwisem informacyjnym CORDIS, dokumentacją konkursową, systemami finansowania projektów, sposobami poszukiwania partnerów do projektu  czy dołączenia się do już tworzonych konsorcjów.

7. PR - Nowe Konkursy w Programie Szczegółowym LUDZIE

17 marca zostały ogłoszone nowe konkursy w Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE adresowane do doświadczonych indywidualnych naukowców:
 * Marie Curie Intra-European Fellowships (więcej informacji:

Strony