Wydarzenia

Zawieszenie naboru wniosków w ramach konkurs 2/POKL/4.2/2009

Zawieszenie naboru wniosków w ramach „Podniesienie umiejętności pracowników B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych".

Departament Wdrożeń i Innowacji MNiSzW poinformował, że z dniem 1 października br. został zawieszony nabór wniosków w konkursie.

Czwarta edycja programu VENTURES już ogłoszona

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w IV edycji programu VENTURES, który jest realizowany w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Kolejni nabór wnosków w ramach "Badania i rozwoju nowoczesnych technologii"

Ośrodek Przetwarzania Informacji ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie realizowanym w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój nowoczesnych technologii”, Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony projektów B+R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe”.

Nowa edycja programy TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła nabór wniosków w IV edycji Programu TEAM realizowanego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Informacja o nowym konkursie - WELCOME

Informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła III edycję konkursu w ramach programu WELCOME więcej

Informacja o nowym konkursie - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła kolejną edycję konkursu w ramach programu - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie więcej

Studia podyplomowe w partnerstwie ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego

SGGW oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Farmaceutyczny)rozpoczynają realizację projektu:"Studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych i

Strony