Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert na badania - N° Chafea/2015/Health/51

Agencja unijna CHAFEA zaprosza do składania ofert dotyczących:

Konkurs „Teaming for Excellence” w ramach programu HORYZONT 2020

Uprzejmie informujemy, że 5 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na preselekcję polskich propozycji projektów do konkursu „Teaming for Excellence”.

I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na projekty w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.

 

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego – poddziałanie 3.4 PO WER

NCBR ogłosiło konkurs 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Konkurs realizowany jest w ramach PO WER, poddziałania 3.4 – Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków do programu „Regionalne agendy naukowo-badawcze” - POIR 4.1.2

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (materiał dostępny na stronie z konkursem). Obszary tematyczne wymienione w RANB to:

Konkurs na realizację projektów pt. Szkolenia pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia.

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), 15 czerwca br.

Rusza konkurs na realizację projektów dot. kształcenia podyplomowego lekarzy realizowanego w innych formach niż specjalizacje

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w dniu 2016-06-15 ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr 

Konkurs na członków Grupy ds. Etycznych w obszarze Nauki i Nowych Technologii (EGE)

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji) zaprasza do zgłaszania kandydatur na członkostwo w Grupie ds. Etycznych i Nowych Technologii (EGE). Grupa jest niezależnym ciałem doradczym Komisji Europejskiej, wyrażającym opinię nt. tworzonego prawa oraz wdrażanych polityk w kontekście rozwoju nauki i nowych technologii. Aktualny nabór do 15-osobowej Grupy dotyczy okresu 2016-2021 i zakłada minimum 2,5 roczne uczestnictwo w jej działaniach.

Konkurs POWER na Międzynarodowe Programy Kształcenia

NCBR ogłosiło konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia, dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r.

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie nowe elementy ze wskazanych poniżej:

Strony