Wydarzenia

Łotewskie instytucje poszukują partnerów do złożenia wniosków w ramach programu HORIZON 2020

Łotewskie instytucje pilnie poszukują partnerów do wspólnego opracowania oraz wdrożenia projektów dofinansowanych z programu HORIZON 2020, w ramach poniższych działań:

Harmonogramy konkursów planowanych do uruchomienia w 2016 r.

W załącznikach znajdują się aktualne harmonogramy konkursów planowanych do uruchomienia w 2016 r.:

Konkursy TEAM oraz TEAM-TECH Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2 maja 2016 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpocznie nabór wniosków aplikacyjnych do programów TEAM oraz TEAM-TECH. Ostateczny termin na złożenie wniosków w konkursie ustalono na 20 czerwca 2016 r.

Program TEAM

Program stypendialny rządu francuskiego przyznawany na pobyt badawczy

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris).

Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020

CHAFEA (Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności) zaprasza do skorzystania z dotacji w ramach Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 na realizację projektów i innych działań, mających na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli UE.
Dofinansowanie można otrzymać na:

Projekty partnerskie z m.st. Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na przygotowywanie i realizację projektów partnerskich ze środków zewnętrznych.

Współpraca nakierowana jest na projekty międzynarodowe z programów HORIZON 2020, INTERREG EUROPA, INTERREG EUROPA ŚRODKOWA, COSME, dotyczące tematyki wsparcia dla B+R, rozwoju technologicznego, innowacji oraz współpracy w ramach potrójnej helisy.

Biuro Projektów zatrudni 5 osób do projektu na umowę cywilno-prawną

Biuro Projektów zatrudni 5 osób na umowę cywilno-prawną na 2 miesiące do pakowania materiałów edukacyjnych i promocyjnych na potrzeby projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. 


Konkurs 3.1 POWER Program Rozwoju Kompetencji

Informujemy, że w dniu 29 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.

Konkurs 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER

Informujemy, że w dniach: od 31 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich. 

Konkurs 3.1 POWER Nowe Programy Kształcenia

Biuro Projektów informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

Strony