Wydarzenia

IV międzynarodowy konkurs w ramach programu Infect-ERA otwarty

Informujemy, że18 stycznia 2016 otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA.

Harmonogram konkursów NCBR na 2016 rok

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieściło na swojej stronie internetowej Harmonogram konkursów planowanych do ogłoszenia w 2016 roku.

Harmonogram konkursów na 2016 rok

Rusza pierwszy konkurs w programie "Międzynarodowe Agendy Badawcze" (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

              

 

W dniu 26 listopada 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła pierwszy konkurs w programie „Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Oferta Partnerstwa w ramach H2020

Holenderska jednostka  poszukuje  współpracy w tematach:

SC1-PM-08-2017 New therapies for Rare Diseases

SC1-PM-11-2016-2017 Clinical research on Regenerative Medicine

 

Jednostka ma doświadczenie w programach ramowych, osoby zainteresowane powyższą tematyką
i  współpracą prosimy o bezpośredni kontakt z:

WOLONTARIAT W BIURZE PROJEKTÓW

Biuro Projektów poszukuje osoby chętnej  do współpracy przy realziacji projektów.

Oferta poniżej:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje

Konkurs 4.1.4 POIR

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach IV osi priorytetowej "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego do tego celu systemu informatycznego IP w terminie: od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

Konkurs 3.1 POWER Studiujesz? Praktykuj! ogłoszony

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 w ramach POWER Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty w programie Studiujesz?Praktykuj! dotyczący realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane w terminie: od 14 września 2015 r. do 14 października 2015 r. 

Konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza "Common Framework"

Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza "Common Framework" w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Strony