Jesteś tutaj

Harmonogram konkursów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Informacja na temat dizałan POIŚ, w których Uczelnia może byc projektodawcą.

Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego  - nabór styczeń 2010

Typy projektów:

  1. zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem
  2. rozbudowa, remont i wyposażenie centrów urazowych.
  3. przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego
  4. zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii

 

Działanie 12.2.: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym  - nabór listopad 2010

  1. przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa;
  2. zakup aparatury obrazowej;
  3. zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii.

 

Więcej informacji działaniach 12.1 i 12.2 POIŚ na stronie: www.csioz.gov.pl