Jesteś tutaj

Dokumenty do pobrania

 • Zarządzenie Rektora nr 502018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Realizacji Projektów

[ wersja w pliku PDF ]

 • Regulamin Realizacji Projektów w WUM

[ wersja w pliku PDF ]

 • Załącznik 1. Inicjatywa 

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 1A. Zródła finansowania kosztów w projektach

[ wersja w pliku PDF ]

 • Załącznik 2. Zarządzenie Rektora w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 3. Metryka projektu

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 4. Struktura konta pozabilansowego, budżet, struktura VAT

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku XLS ]

 • Załącznik 5. Instrukcja realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów finans-księgowych w ramach projektów

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 6. Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczacych w realizacji projeków w WUM

[ wersja w pliku PDF ]

 • Załącznik 7. Wniosek o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 8. Karta pracy

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 9. Godzinowe stawki wynagrodzenia uzupełniającego

[ wersja w pliku PDF ]

 • Załącznik 10. Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupelniającego za pracę przy realizacji projektu

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 11. Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego za pracę przy realizacji projektu

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku XLS ]

 • Załącznik 12. Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzepełniajacego_dodatku specjalnego

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 13. Karta zamknięcia projektu

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku RTF ]

 • Załącznik 14. Karta monitorindu trwałości projektu

[ wersja w pliku PDF ]  [ wersja w pliku XLS ]

Archiwum