Jesteś tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

27.02.2019

Znak sprawy: APP_298_MAZ02_2019

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług w ramach projektu „Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Termin składania ofert upływa 06.03.2019 r. 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy 

17.12.2018

Znak sprawy APP_293_FS156_2018_EL_17580

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Łodzi w związku z organizacją  kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  26.12.2018 do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik- wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

17.12.2018

Znak sprawy APP_292_FS156_2018_EL_17581

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Drzewnicy w związku z organizacją  kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  26.12.2018 do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik- wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

13.12.2018

Znak sprawy APP_291_H01_2018_EL_17616

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego  projektu pn. "Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology" finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu HORYZONT 2020.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik 1b

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

10.12.2018

Znak sprawy APP_290_EUR01_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji i wykonania czynności diagnostyczno-terapeutycznych u uczestników badania, przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją medyczną uczestników badania  w ramach projektu „Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda / The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium”, akronim EuroDBA, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich, ERA-NET E-Rare-3.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Załącznik - wzór umowy

TERMIN SKŁADANIA OFERT 17.12.2018

30.11.2018

Znak sprawy: APP_288_NPZ08_2018

Usługa obejmująca pozyskanie danych,  monitoring oraz raport z monitoringu prasy dla rodziców w zakresie reklam dotyczących produktów mlekozastępczych, oraz produktów do żywienia dzieci  poniżej 36 mies. życia , a także  smoczków i butelek z Kodeksem Marketingowym Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. Monitoring powinien objąć przynajmniej 5 tytułów miesięczników zróżnicowanych cenowo, przynajmniej po jednym tytule z wydawnictwa Edipresse, Agora i Murator.

Monitoring powinien być przeprowadzony  i raportowany zgodnie z wytycznymi  WHO zawartymi w dokumencie  NetCode toolkit. Monitoring the marketing of breast-milk substitutes: protocol for periodic assessments http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259695/1/9789241513494-eng.pdf

Polską wersję dokumentu dostarcza zleceniodawca. 

 

Termin składania ofert: 07.12.2018.r. do godz. 16:00

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

30.11.2018

Znak sprawy: APP_287_NPZ08_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na przeprowadzeniu wywiadów, obserwacji i oceny etykiet produktów przeznaczonych do żywienia dzieci w tym:

-       sondaż diagnostyczny przeprowadzonego wśród matek i personelu medycznego za pomocą ankiet, (330 matek ( 50% poniżej 6 mies, 50 %  powyżej 7 -24  miesięcy )          + 33 personelu w POZ (dyrektor, lekarz, położna i 10 w szpitalach - dyrektor, lekarz ginekolog albo neonatolog, położna ) 

-       obserwacji bezpośredniej elementów marketingu produktów objętych przez Kodeks na terenie wybranych placówek medycznych  43 ( 33 POZ i 10 szpitali), 33 małych sklepów pobliskich poradni  i 10 dużych wybranych sklepów wraz z dokumentacją zdjęciową wszystkich materiałów promocyjnych zastanych na miejscu

-       ocena oznakowania produktów przeznaczonych do żywienia niemowląt i małych dzieci  - 43 sklepy oraz sfotografowanie półki/półek i oddzielnie każdego produktu    i ocena wszystkich produktów przeznaczonych do żywienia niemowląt   i małych dzieci :

1.    mieszanki tj. produkty mlekozastępcze – mleko początkowe, następne, do dalszego żywienia dzieci

2.    inne produkty mleczne nieoznaczone wyraźnie jako dla dzieci poniżej 36 mies. życia (np. mleko sojowe)

3. komercyjna żywność uzupełniająca tj. preparaty do dalszego żywienia niemowląt

 tj. słoiczki deserki, obiadki, musy, napoje, inna żywność przeznaczona dla dzieci poniżej 6 mies. życia,

 

Termin składania ofert: 07.12.2018.r. do godz. 16:00

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

30.11.2018

Znak sprawy: APP_286_NPZ08_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi obejmującej pozyskanie danych,  monitoring oraz raport z monitoringu Internetu w zakresie mediów społecznościach takich jak:  facebook, instagram, blog; kanałów informacji takich jak: youtube , fora internetowe w zakresie reklam dotyczących produktów mlekozastępczych, produktów do żywienia dzieci  poniżej 36 miesiąca życia , a także  smoczków i butelek z Kodeksem Marketingowym Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. 

Termin składania ofert: 07.12.2018.r. do godz. 16:00

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

13.11.2018

Znak sprawy: APP_285_5NIH4_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie technika laboratoryjnego w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIH – NIDD

Termin składania ofert: 18.11.2018

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

06.11.2018

Znak sprawy: APP_283_5GSK02_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na opracowaniu materiału edukacyjnego i przygotowaniu materiału do szkoleń grup przedstawicieli zawodów medycznych i studentów kierunków medycznych na konferencję „Bezpieczeństwo szczepień” w Warszawie, 15.11.2018r., w ramach projektu „Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień”. Projekt jest finansowany w ramach programu Niezależna Edukacja Medyczna firmy GSK.  Zatrudnienie na umowę o dzieło.

Termin skladania ofert upływa 08.11.2018 o godz.13.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze ofert


15.10.2018

znak sprawy: APP_280_NCBR168_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług pielęgniarskich (w charakterze pielęgniarki ) w ramach projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)”, akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.

Termin skladania ofert upływa 19.10.2018

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

       Zawiadomienie o wyborze ofert

15.10.2018

znak sprawy: APP_281_NCBR168_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług pielęgniarskich (w charakterze pielęgniarki ) w ramach projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)”, akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.

Termin skladania ofert upływa 19.10.2018

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze ofert

03.10.2018

znak sprawy: APP_279_5NIH4_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie Project Coordinator w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIH – NIDDK.

Termin składania ofert upływa  05.10.2018 do godz. 14:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

24.09.2018

Znak sprawy APP_278_FS156_2018_EL_10880

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Lublina w związku z organizacją  kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  01.10.2018 do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik- wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

24.09.2018

Znak sprawy APP_277_FS156_2018_EL_10835

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Łomży w związku z organizacją kursu dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  01.10.2018 do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik- wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

13.09.2018

Znak sprawy APP_276_NCBR74_2018_EL_10372

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia audytu zewnętrznego zakończonego Sprawozdaniem wraz z opinią Projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej metody bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu PBS III.

Termin składania ofert upływa 24.09.2018 r. o godz. 15.00

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Wykaz wykonanych usług

Wykaz osób

Zawiadomienie o wyborze oferty

12.09.2018

Znak sprawy APP_274_FS156_2018_EL_10244

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy publikacji (książki) "EKG- jasno i zrozumiale" w 80 egzemplarzach. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2018

30.08.2018
Znak sprawy APP_273_NCBR152_2018_EL_9832

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia analizy matematycznej wyników badań elektromiografii powierzchniowej dla potrzeb realizacji projektu Wirtualna Klinika Równowagi”, akronim: VB-Clinic współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanym w ramach Programu „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Protokół odbioru

Termin składania ofert upływa dnia 06.09.2018

28.08.2018

Znak sprawy APP_272_FS156_2018_EL_9618

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy publikacji (książki) "Badanie spirometryczne. Zasady wykonania i interpretacji" w 23 egzemplarzach. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 05.09.2018

 

23.08.2018

Znak sprawy AWN_03_FS 221/FS 222_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi obejmującej przygotowanie i złożenie 2 wniosków o dofinansowanie projektu oraz zamieszczenie wszystkich informacji w systemie informatycznym SOWA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, po 1 w ramach każdego z poniższych naborów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

a) Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18);

b) Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18);

oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej na etapie negocjacji zapisów wniosków o dofinansowanie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postepowaniu;

Załącznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Termin składania ofert: 30.08.2018 r.

22.08.2018

Znak sprawy APP_271_FS156_2018_EL_9170

Zapytanie ofertowe dotyczy  wynajmu sali  na kurs dla pielęgniarek na terenie Łodzi. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 31.08.2018

25.07.2018

Znak sprawy: AWN_02_POPC2.2_2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie pełnej dokumentacji konkursowej zgodnej z harmonogramem i regulaminem naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 dla projektu Zintegrowany System Zarządzania Grupą Szpitali w celu podniesienia jakości, dostępności i kompleksowości udzielanych świadczeń, zwiększenia konkurencyjności szpitali publicznych oraz poprawy efektywności ekonomicznej szpitali klinicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Termin składania ofert upływa dnia 01.08.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty

20.07.2018

Znak sprawy: AZO_04_PBP_2018_EL_8243

Zaproszenie do składania ofert dotyczy przygotowania i przeprowadzenia kursu dla instruktorów symulacji medycznej w zakresie procedur położniczych i resuscytacji noworodka skierowany do maksymalnie 10 osób (lekarzy specjalistów i będących w trakcie specjalizacji położników, perinatologów i neonatologów) wyznaczonych do prowadzenia kursów w ramach projektu „Bezpieczny Poród” przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Zawiadomienie o wyborze oferty

17.07.2018

Znak sprawy: AWN_01_POPC2.2_2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie pełnej dokumentacji konkursowej zgodnej z harmonogramem i regulaminem naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 dla projektu „Wspólna platforma analityczno-kontrolingowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podległych mu podmiotów leczniczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2018

17.07.2018

Znak sprawy APP_270_NPZ04_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel, występowania chorób przewlekłych, stosowanej diety leczniczej oraz pozyskania danych dotyczących: pomiarów antropometrycznych, ciśnienia tętniczego krwi, badań biochemicznych w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu” realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 25.07.2018

27.06.2018

Znak sprawy APP_269_FS156_2018_EL_7115

Zapytanie ofertowe dotyczy  wynajmu sali  na kurs dla pielęgniarek na terenie Lipna. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2018

27.06.2018

Znak sprawy APP_267_FS156_2018_EL_7112

Zapytanie ofertowe dotyczy  wynajmu sali  na kurs dla pielęgniarek na terenie Choroszczy. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2018

27.06.2018

Znak sprawy APP_268_FS156_2018_EL_7114

Zapytanie ofertowe dotyczy  wynajmu sali  na kurs dla pielęgniarek na terenie Łodzi. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2018

27.06.2018

Znak sprawy APP_266_FS156_2018_EL_7110

Zapytanie ofertowe dotyczy  wynajmu sali  na kurs dla pielęgniarek na terenie Włocławka. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 06.07.2018

 

21.06.2018

Znak sprawy APP_265_NCBR152_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania w ramach umowy zlecenia prac badawczych, administrowanie bazami danych, analiza wyników badań i udział w przygotowaniu publikacji w ramach projektu „Wirtualna Klinika Równowagi”, akronim: VB-Clinic współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanym w ramach Programu „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED”

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2018

21.06.2018

Znak sprawy APP_264_NCBR168_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na    adnotacjach zapisów EEG     w ramach projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)”, akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.

Termin składania ofert upływa dnia 26.06.2018 godz. 16.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik - wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

19.06.2018

Znak sprawy APP_261_NCBR56_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED I.

Termin składania ofert upływa 25.06.2018r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik 1

Załącznik 3 aktualizacja

Załącznik 4


06.06.2018

Znak sprawy APP_263_NCBR56_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie technika analityki do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert upływa 10.06.2018r. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertow

Zawiadomienie o wyborze oferty


06.06.2018

Znak sprawy APP_262_NCBR56_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie farmaceuty do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert upływa 10.06.2018r. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


16.05.2018

Znak sprawy APP_260_5NIH4_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie technika laboratoryjnego w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIH – NIDD

Termin składania ofert upływa 20.05.2018r. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze


09.05.2018

Znak sprawy APP_258_NCBR56_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie lekarza, specjalistę patomorfologa, do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert upływa 13.05.2018r. 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Zawiadomienie o wyborze


Znak sprawy APP_259_NCBR56_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie młodszego asystenta do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert upływa 13.05.2018r. 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Zawiadomienie o wyborze16.04.2018

Znak sprawy: APP_256_NPZ04_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel, występowania chorób przewlekłych, stosowanej diety leczniczej oraz pozyskania danych dotyczących: pomiarów antropometrycznych, ciśnienia tętniczego krwi, badań biochemicznych w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu , wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy zlecenie

Termin składania ofert upływa w dniu 23 kwietnia 2018r. o godz. 16:00.

 

13.04.2018

Znak sprawy: APP_255_NCBR168_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na    adnotacjach zapisów EEG     w ramach projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)”, akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy o dzieło

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2018r. o godz. 16:00.

5.04.2018

Znak sprawy: APP_254_NCBR135_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonywania prac związanych z przygotowywaniem zestawów radiofarmaceutycznych w Zakładzie Medycyny Nuklearnej w ramach projektu: „Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystującym molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej”, akronim BIOTECHNET.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert upływa 9.04.2018r. o godzinie 12:00.

 

27.03.2018

Znak sprawy: APP_249_NPZ05_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia osoby na umowę zlecenie na przeprowadzenie analizy ankiet ewaluacyjnych, badających poziom programu szkolenia, możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, przeprowadzonej wśród uczestników I edycji pilotażowego programu „Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD” podczas konferencji szkoleniowej Zespół płodowych zaburzeń alkoholowych FASD dla studentów WUM w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA 2016-2020.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert upływa 28.03.2018r. o godzinie 17:00.

22.03.2018

Znak sprawy APP_239_5COMBAC_2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczej w ramach projektu pt. Combatting Bacterial Resistance in Europe – Clostridium difficile Infections (COMBACTE-CDI)

Termin składania ofert upływa 10.04.2018r. 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Sprostowanie

Skorygowane zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze

9.03.2018

Znak sprawy APP_248_NPZ05_2018_EL_3081

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi druku materiałów dydaktycznych2400 egzemplarzy w projekcie „Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD” w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA 2016-2020 zgodnie z podaną specyfikacją.

Termin składania ofert upływa 12.03.2018r. o godzinie 9:00.

Zapytanie ofertowe - aktualizacja

Formularz ofertowy - aktualizacja

Wzór umowyaktualizacja

Zawiadomienie o wyborze 

8.03.2018

Znak sprawy APP_247_NPZ05_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia osoby na umowę o dzieło na opracowanie projektu ewaluacji i efektów szkolenia pilotażowego programu „Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD” w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA 2016-2020.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofert 

Zawiadomienie o wyborze 

8.03.2018

Znak sprawy   APP_241_FS166_2018_EL_1616

Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy mikroskopowej dla potrzeb realizacji projektu „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza”, realizowanego w ramach programu TEAMTECH, będącego Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (o tej samej nazwie) finansowanym ze środków EFRR w ramach POIR 2014 –2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAMTECH

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

07.03.2018

Znak sprawy   APP_240_FS169_2018_EL_612

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy gier szkoleniowych na potrzeby realizacji warsztatów z kompetencji miękkich dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety w ramach projektu "Rozwój kompetencji miękkich i intrpersonalnych u studentów kierunkó medycznych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  14.03.2018

Zmiana treści ogłoszenia z dnia 08.03.2018 w zakresie wzoru formularza ofertowego Załączniki 1.1--1.3

Zapytanie ofertowe

Zał 1.1 Formularz ofertowy - aktualizacja2

Zał 1.2 Formularz ofertowy - aktualizacja2

Zał 1.3 Formularz ofertowy - aktualizacja2

Zał 2 Formularz wymaganych war. tech.

Zał 3.1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał 3.2 Opis przedmiotu zamówienia

Zał 3.3 Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


13.03.2018

Znak sprawy APP_245_FS156_2018_EL_2384

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Prudnika w związku z organizacją  kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  20.03.2018 do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze 


8.03.2018

Znak sprawy APP_246_5GSK01_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenia analizy statystycznej wyników badań w ramach projektu „Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Projekt jest finansowany w ramach programu Niezależna Edukacja Medyczna firmy GSK.  

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze 


07.03.2018

Znak sprawy APP_244_FS156_2018_EL_2383

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Włocławka w związku z organizacją  kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  14.03.2018 do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze 


07.03.2018

Znak sprawy APP_243_FS156_2018_EL_2381

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Choroszczy w związku z organizacją  kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  14.03.2018 do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze 


07.03.2018

Znak sprawy APP_242_FS156_2018_EL_2379

Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Białegostoku w związku z organizacją  kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  14.03.2018 do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze 


28/02/2018

Znak sprawy: APP_238_NCBR136_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy  zatrudnienia na umowę zlecenie studentów odpowiedzialnych za wprowadzenia ankiet do  rekordu eCRF w ramach realizacji zadań merytorycznych w projekcie „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)” akronim NOMED-AF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.

Termin składania ofert upływa 05.03.2018 r.do godziny 16.00

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze

 


16.02.2018

Znak sprawy APP_238_NPZ05_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania pytań do ankiety ewaluacyjnej dla uczestników pilotażowego programu na konferencję szkoleniową Zespół płodowych zaburzeń alkoholowych FASD dla studentów WUM w projekcie „Edukacja studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki FASD” w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA 2016-2020.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze


15.02.2018

Znak sprawy APP_237_FS156_2018_EL_1692

Zapytanie ofertowe dotyczy druku 420 egzemplarzy publikacji „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych” w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”.

 Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert upływa  23.02.2017 r.  do godz. 23:59


9.02.2018

Znak sprawy APP_236_5GSK01_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na opracowaniu materiału edukacyjnego i przygotowaniu materiału do szkoleń grup przedstawicieli zawodów medycznych w ramach projektu „Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Projekt jest finansowany w ramach programu Niezależna Edukacja Medyczna firmy GSK.  Zatrudnienie na umowę o dzieło.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert upływa 14.02.2018.r. do godz. 17:00


6.02.2018

Znak sprawy APP_229_5GSK01_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania i przeprowadzenia wykładu dla lekarzy pediatrów na konferencji oraz przeprowadzenia warsztatów dla lekarzy i studentów według określonego programu i harmonogramu w ramach projektu „Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.  Projekt jest finansowany w ramach programu Niezależna Edukacja Medyczna firmy GSK.  Zatrudnienie na umowę zlecenie.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert upływa 13.02.2018.r. do godz. 17:00


05.02.2018

Znak sprawy: APP_235_FS156_2018_EL_825

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linijek kardiologicznych EKG

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0028/1210/494.

 Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert – 12.02.2018 do godz. 24.00


2.02.2018

Znak sprawy:APP_234_FS166_2017_EL_5693

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi Analiza mikroskopowa z kolokalizacją sygnałów w mikroskopii konfokalnej w ramach realizacjji projektu „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza” realizowanego w ramach programu TEAMTECH, będącego Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (o tej samej nazwie) finansowanym ze środków EFRR w ramach POIR 2014 –2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAMTECH.

Termin złożenia ofert upływa w dniu 16 lutego 2018 r. godz. 16.00

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

31.01.2018 r.

Znak sprawy APP_233_NCBR56_2018

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na stanowisko młodszego asystenta badawczo-rozwojowego w obszarze badawczym: doświadczalna chirurgia onkologiczna, onkologia, inżynieria komputerowa, inżynieria medyczna, który będzie realizował zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED

Termin składania ofert upływa w dniu 07.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty23.01.2018 r.

Znak sprawy APP_232_NCBR156_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług pielęgniarskich w ramach projektu „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce”, akronim: PersonALL współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanym w ramach Programu „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED”

Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy Zlecenie

Zawiadomienie o wyborze

23.01.2018 r.

Znak sprawy APP_231_NCBR156_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług lekarskich i laboratoryjnych w ramach projektu „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce”, akronim: PersonALL współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanym w ramach Programu „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED”

Termin składania ofert upływa w dniu  30.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy Zlecenie

 Zawiadomienie o wyborze 

16.01.2018 r.

Znak sprawy APP_228_NCBR128_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji Zadania nr 1 „Wytworzenie skafoldu z allogenicznej skóry ludzkiej” realizowanego z ramach projektu NCBR128 „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego”

Zamawiana usługa obejmuje następujący zakres zadań:

-         opracowanie metodyki do wytwarzania skafoldów,

-         badanie toksyczności skafoldów.

Zamawiający w ramach postępowania planuje zatrudnić jedną osobę.

Termin składania ofert mija 23.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze


16.01.2018 r.

Znak sprawy APP_229_NCBR128_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji Zadania nr 1 „Wytworzenie skafoldu z allogenicznej skóry ludzkiej” realizowanego z ramach projektu NCBR128 „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego”

Zamawiana usługa obejmuje następujący zakres zadań:

-         dokumentacja histochemiczna i histopatologiczna z użyciem swoistych przeciwciał.

Zamawiający w ramach postępowania planuje zatrudnić jedną osobę.

Termin składania ofert mija 23.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze

 


16.01.2018 r.

Znak sprawy APP_230_NCBR128_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji Zadania nr 1 „Wytworzenie skafoldu z allogenicznej skóry ludzkiej” realizowanego z ramach projektu NCBR128 „Opracowanie innowacyjnej metody leczenia Epidermolysis Bullosa oraz ran przewlekłych innego pochodzenia za pomocą opatrunku biologicznego z materiału ludzkiego”

Zamawiana usługa obejmuje następujący zakres zadań:

-         Przygotowanie skafoldów.

Zamawiający w ramach postępowania planuje zatrudnić dwie osoby.

Termin składania ofert mija 23.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenie

Zawiadomienie o wyborze


12.01.2018r.

Znak sprawy APP_227_NCBR168_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług pielęgniarskich (w charakterze pielęgniarki ) w ramach projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)”, akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III. 

Termin składania ofert upływa 19.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy Zlecenie

27.12.2017

Znak sprawy APP_226_NCBR56_2017

Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań histopatologicznych preparatów tkankowych dla potrzeb Biobanku przy Zakładzie Farmacji Stosowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu: „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” MentorEye w ramach programu Strategmed I finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert upływa 12.01.2018 r.

Zapytanie ofertowe - AKTUALIZACJA

Formularz ofertowy - AKTUALIZACJA

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy


19.12.2017

Znak sprawy APP_225_FS156_2017_EL_16337

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 2 kursów realizowanych w Sanoku w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  27.12.2017 r.  do godz. 24.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze 


08.12.2017

Znak sprawy APP_224_NPZ02_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na opracowaniu strategii działań informacyjnych wspierających realizację badania terenowego w grupie osób dorosłych (działania informacyjne oraz popularyzacja informacji o projekcie w środkach masowego przekazu) w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób  dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowe oraz występowania nierówności w zdrowiu” realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2017 r. o godz. 16:00

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy o dzieło

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania

08.12.2017

Znak sprawy APP_223_NPZ01_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na opracowaniu strategii działań informacyjnych wspierających realizację badania terenowego w grupie osób w wieku podeszłym (działania informacyjne oraz popularyzacja informacji o projekcie w środkach masowego przekazu) w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób  w wieku podeszłym, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowe oraz występowania nierówności w zdrowiu” realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2017 r. o godz. 16:00

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy o dzieło

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania

08.12.2017

Znak sprawy APP_222_NPZ04_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na opracowaniu raportu z przebiegu wywiadów jakościowych z 6 Zakładów Opiekuńczo Leczniczych (ZOL) w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.12.2017 r. o godz. 16:00

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy o dzieło

Zawiadomienie o wyborze

06.12.2017

Znak sprawy APP_220_NPZ04_2017_EL_13303_2017_EL_13304_2017_EL_13305_2017_EL_13307

Dostawa urządzeń komputerowych dla potrzeb przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób przebywających w jednostkach całodobowej pomocy, w podziale na cztery części zamówienia.2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w zakresie punktu 3.1.1

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2017 r. o godz. 16:00

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz ofertowy (część I)

Formularz ofertowy (część II)

Formularz ofertowy (część III)

Formularz ofertowy (część IV)

Formularz wymaganych warunków technicznych (część I)

Formularz wymaganych warunków technicznych (część II)

Formularz wymaganych warunków technicznych (część III)

Formularz wymaganych warunków technicznych (część IV)

Wzór umowy (część od I do III)

Wzór umowy (część IV)

Wydru testu PassMark CPU Mark (dot. części III)

Zawiadomienie o wyborze

05.12.2017

Znak sprawy APP_217_FS176_2017_EL_16339

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania materiałów dydaktycznych w postaci rozbudowanych scenariuszy dydaktycznych (Serious Games) do platformy e-learningowej w obszarze psychiatrii, w projekcie „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2017 r. o godz. 24:00

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert 

Formularz ofertowy 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze

05.12.2017

Znak sprawy APP_217_FS156_2017_EL_16337

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 2 kursów realizowanych w Sanoku w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  13.12.2017 r.  do godz. 24.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

  Zawiadomienie o wyborze


05.12.2017

Znak sprawy APP_216_FS156_2017_EL_16338

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie Sanoka w związku z organizacją  2 kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  13.12.2017r. do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

  Zawiadomienie o wyborze


05.12.2017

Znak sprawy APP_215_FS156_2017_EL_16331

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 1 kursu realizowanego w Brzozowie w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  13.12.2017 r.  do godz. 24.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 Zawiadomienie o wyborze


05.12.2017

Znak sprawy APP_214_FS156_2017_EL_16332

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sali na terenie   Brzozowa w związku z organizacją  1 kursu dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  13.12.2017r. do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


05.12.2017

Znak sprawy APP_217_FS176_2017_EL_16338

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania materiałów dydaktycznych w postaci rozbudowanych scenariuszy dydaktycznych (Serious Games) do platformy e-learningowej w obszarze kardiologii, w projekcie „Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza”. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.12.2017 r. o godz. 24:00

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy 

Wzór umowy 

Zawiadomienie o wyborze


05.12.2017

Znak sprawy: APP_213_FS156_2017_EL_16908

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0028/1210/494.

 Termin składania ofert – 14.12.2017 r. do godz. 24:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


 

05.12.2017

Znak sprawy APP_212_NPZ04_2017_EL_12988_2017_EL_17286

<!--[if !supportLists]-->    Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń dla potrzeb przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób przebywających w jednostkach całodobowej pomocy, wyszczególnionych co wymagań i liczby odpowiednio dla części zamówienia w  Załączniku nr 2.1 oraz Załącznik nr 2.2Formularz wymaganych warunków technicznych. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w zakresie punktu 3.1.1 

Termin składania ofert upływa 13.12.2017 r.  do godz. 16:00

dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy (część I)

Formularz ofertowy (część II)

Formularz wymaganych warunków technicznych (część I)

Formularz wymaganych warunków technicznych (część II)

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

04.12.2017

Znak sprawy AWN_211_FS210_2017_EL_16939

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz zamieszczenia wszystkich informacji w systemie informatycznym Generator Wniosków (https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php) w ramach konkursu nr 1 /4.1.4/2017/POIR ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak również wykonania wszelkich czynności poprzedzających, (tj. zebranie i opracowanie danych merytorycznych, research rynku w obszarze sposobu wdrożenia rezultatów projektu, opłacalności wdrożenia, kwestie finansowe),  niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku zgodnie z wytycznymi konkursowymi.

dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

 

01.12.2017

Znak sprawy APP_206_FS156_2017_EL_16561

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sal na terenie  Włocławka w związku z organizacją  2 kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  11.12.2017r. do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


01.12.2017

Znak sprawy APP_207_FS156_2017_EL_16564

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 2 kursów realizowanych we Włocławku w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  11.12.2017 r.  do godz. 24.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


01.12.2017

Znak sprawy APP_209_FS156_2017_EL_16326

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 2 kursów realizowanych w Białymstoku  w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  11.12.2017 r.  do godz. 24.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


01.12.2017

Znak sprawy APP_210_FS156_2017_EL_16330

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 2 kursów realizowanych w Sochaczewie w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  11.12.2017 r.  do godz. 24.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


01.12.2017

Znak sprawy APP_208_FS156_2017_EL_16328

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sal na terenie  Białegostoku w związku z organizacją  2 kursów dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  11.12.2017r. do godz. 24:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


29.11.2017

Znak sprawy APP_207_NPZ04_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel, występowania chorób przewlekłych, stosowanej diety leczniczej oraz pozyskania danych dotyczących: pomiarów antropometrycznych, ciśnienia tętniczego krwi, badań biochemicznych w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1 

Termin składania ofert upływa 04.12.2017 r.  

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

23.11.2017

Znak sprawy APP_206_NCBR57_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług laboratoryjnych (w charakterze technika) w ramach projektu „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych” akronim ExploreMe, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED

Termin składania ofert upływa 30.11.2017 r.  

Zawiadomienie o wyborze

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

23.11.2017

Znak sprawy APP_205_NCBR57_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług laboratoryjnych (w charakterze technika) w ramach projektu „Wykorzystanie Potencjału Regeneracyjnego Mezenchymalnych Komórek Macierzystych” akronim ExploreMe, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED

Termin składania ofert upływa 30.11.2017 r.  

Zawiadomienie o wyborze

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

13.10.2017

Znak sprawy APP_204_FS186_FS187_2017

Przedmiotem zamówienia jest druk i dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  broszury informacyjnej w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  oraz projektu  „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  realizowanych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w zakresie punktu 3.1.1 

Termin składania ofert upływa: 18.10.2017r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze

02.10.2017

Znak sprawy: APP_202_5GSK01_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na realizacji działań merytorycznych dotyczących badania postaw wobec szczepień w ramach projektu „Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Projekt jest finansowany w ramach programu Niezależna Edukacja Medyczna przez firmę GlaxoSmithKline Commercial Sp. z o.o.  

Termin składania ofert upływa 09.10.2017r.  

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Znak sprawy: APP_203_5GSK01_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania dzieła polegającego na monitorowaniu wypełniania ankiet przez respondentów oraz gromadzeniu danych w ramach projektu „Edukacja lekarzy w zakresie szczepień dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Projekt jest finansowany w ramach programu Niezależna Edukacja Medyczna przez firmę GlaxoSmithKline Commercial Sp. z o.o.  

Termin składania ofert upływa 09.10.2017r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

26.09.2017

Znak sprawy APP_201_EUR01_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług lekarskich i laboratoryjnych (w charakterze lekarza oraz koordynatora laboratorium badań genetycznych) w ramach projektu „Europejskie Konsorcjum Niedokrwistości Blackfana-Diamonda / The European Diamond-Blackfan Anemia Consortium”, akronim EuroDBA, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich, ERA-NET E-Rare-3..

Termin składania ofert upływa 03.10.2017 r.  

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

26.09.2017

Znak sprawy APP_202_FS176_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania materiałów na poczet realizowanych zajęć z zakresu warsztatów resuscytacji oraz prowadzenia zajęć w formie warsztatów podczas których słuchacze nabiorą praktycznych umiejętności prowadzenia resuscytacji, w ramach projektu pt. "Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 3.10.2017 r.  do godz. 23:59

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

26.09.2017

Znak sprawy APP_200_FS176_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania materiałów na poczet realizowanych zajęć z zakresu diagnostyki alergologicznej, w tym testów skórnych oraz prowadzenia zajęć w formie warsztatów, podczas których słuchacze nabiorą praktycznych umiejętności wykonywania i interpretacji testów skórnych w ramach projektu pt. "Współczesne wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych w praktyce lekarza" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 3.10.2017 r.  do godz. 23:59

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

20.09.2017

Znak sprawy APP_199_FS156_2017_EL_11176

Zapytanie ofertowe dotyczy druku/powielania zestawów szkoleniowych na zajecia dla uczestników kursów  ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  27.09.2017 r.  do godz. 23:59

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

wzór umowy

zawiadomienie o wyborze


13.09.2017

Znak sprawy APP_198_FS156_2017_EL_9807

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 1 kursu realizowanego w Rzeszowie w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  21.09.2017 r.  do godz. 16.00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

wzór umowy

zawiadomienie o wyborze


07.09.2017

Znak sprawy APP_196_FS156_2017_EL_10434

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zapewnieniu sal dla uczestników kursów realizowanych w Skierniewicach w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  15.09.2017 r.  do godz. 16.00

 Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


07.09.2017

Znak sprawy APP_197_FS156_2017_EL_10435

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 2 kursów realizowanych w Skierniewicach w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  15.09.2017 r.  do godz. 16.00

 Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


30/08/2017

Znak sprawy:  APP_191_FS 169_2017_EL_10070

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu testów psychologicznych  niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  06.09.2017 r. 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Unieważnienie


28/08/2017

Znak sprawy APP_192_FS156_2017_EL_9807

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 1 kursu realizowanego w Rzeszowie w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  06.09.2017 r.  do godz. 16.00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Unieważnienie 


28/08/2017

Znak sprawy APP_193_FS156_2017_EL_9810

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zapewnieniu sal dla uczestników kursów realizowanych w Rzeszowie w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  06.09.2017 r.  do godz. 16.00

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


25/08/2017

Znak sprawy: APP_194_NCBR136_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy zlecenia usługi realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu ,,Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”, akronim NOMED-AF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.

Termin składania ofert upływa 04.09.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


11/08/2017

Znak sprawy APP_189_FS187_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób (dwa spotkania), w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1

Termin składania ofert upływa: 16.08.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


11/08/2017

Znak sprawy  APP_190_FS186_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług polegających na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia osób (dwa spotkania), w ramach projektu „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku podeszłym, wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”  realizowanego z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia, w zakresie punktu 3.1.1

Termin składania ofert upływa: 16.08.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


07/08/2017

Znak sprawy: APP_189_5NIH4_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonywania zadań koordynatora baz danych w ramach projektu CureGN, realizowanego dzięki wsparciu National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIH – NIDDK.

Termin składania ofert upływa: 14.08.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze


04/08/2017

Znak sprawy: APP_188_FS207_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” POIR – „Konkurs_1/4.1.2/2017_RANB”. 

Termin składania ofert upływa: 09.08.2017r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

Zawiadomienie o wyborze


28/07/2017

Znak sprawy: APP_186_FS166_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania projektu graficznego systemu identyfikacji wizualnej (logotypu) projektu „Przełomowy komórkowy system dostarczania leków do guza” realizowanego w ramach programu TEAMTECH, będącego Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (o tej samej nazwie) finansowanym ze środków EFRR w ramach POIR 2014 –2020, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, Program TEAMTECH wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowanego logotypu.

Termin składania ofert upływa 07.08.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Zawiadomienie o wyborze


28/07/2017

Znak sprawy: APP_187_NCBR136_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy zlecenia usługi realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu ,,Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”, akronim NOMED-AF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.

Termin składania ofert upływa 07.08.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


21/07/2017

Znak sprawy: APP_185_FS203_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy kompleksowego przygotowania wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” POIR – „Konkurs_1/4.1.2/2017_RANB”. 

Termin składania ofert upływa: 28.07.2017r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

Zawiadomienie o wyborze


19/07/2017

Znak sprawy: APP_184_NCBR168_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług pielęgniarskich (w charakterze pielęgniarki ) w ramach projektu „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR)”, akronim EPIMARKER, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED III. 

Termin składania ofert upływa:26.07.2017r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


17/07/2017

Znak sprawy: APP_183_NCBR136_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy zlecenia usługi realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu ,,Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”, akronim NOMED-AF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.

Termin składania ofert upływa 25.07.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyniku postępowania


04.07.2017

Znak sprawy APP_181_FS156_2017_EL_7439

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych w ramach projektu oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 1 kursu realizowanych w Sanoku realizowanego w ramach projektu w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  12.07.2017 r.  do godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


04.07.2017

Znak sprawy APP_182_FS156_2017_EL_7439

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych w ramach projektu oraz obiadu dwudaniowego dla uczestników 2 kursu realizowanych w Brzozowie realizowanego w ramach projektu w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  12.07.2017 r.  do godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


04.07.2017

Znak sprawy APP_179_FS156_2017_EL_7701

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zapewnieniu sal dla uczestników kursów realizowanych w Sanoku w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  12.07.2017 r.  do godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


04.07.2017

Znak sprawy APP_180_FS156_2017_EL_7700

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zapewnieniu sal dla uczestników kursów realizowanych w Brzozowie w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  12.07.2017 r.  do godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt pn. "Optymalizacja terapii przeciwbólowej - wdrożenie nowego, złożonego leku przeciwbólowego" dofinansowany przez NCBiR w ramach programu INNOTECH. 

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu.

Nr postępowania APP_178_NCBR02_2017_EL_7530

Termin składania ofert: 30.06.2017 do godz. 14.00

Zaproszenie do składania ofert

 załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020


Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących zaprojektowania, wykonania i montażu tablicy informacyjnej,  wykonanej  zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo.

Oferty należy złożyć do dnia 31 maja 2017

Znak sprawy: AZO_01_FS160_2017_EL_5502

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofetowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


22.05.2017

Znak sprawy APP_172_FS156_2017_EL_3049

 Zapytanie ofertowe dotyczy usługi polegającej na zapewnieniu poczęstunku podczas przerw kawowych dla uczestników kursów realizowanych w Lublinie  w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  29.05.2017 r.  do godz. 16.00.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak sprawy: APP/171/ERIC01/2017

Zapytanie ofertowe dotyczy: Opracowania systemu ankietowego umożliwiającego przeprowadzanie ankiet on-line, służących zbieraniu danych na temat polskich jednostek zajmujących się gromadzeniem, przechowywaniem i analizą próbek ludzkiego materiału biologicznego oraz  Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu systemu zarządzania dokumentacją w jednostce typu biobank

Termin składania ofert: 29.05.2017 r . godz.16.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty


17.05.2017

Znak sprawy APP_170_FS156_2017_EL_3040

 Zapytanie ofertowe dotyczy wynajmu sal na 6 kursów dla pielęgniarek i położnych na terenie Lublina  w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa  25.05.2017r. do godz. 16:00.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku z planowaną organizacją cyklu kursów dla instruktorów symulacji medycznych w ramach realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej na realizację kursu na następujących warunkach:

 

- liczba edycji: 10, w tym 8 –przeprowadzonych w termie: VI - X 2017 r. , 2 cykle – VIII -  X 2019 r. ;

 

- przedmiot zamówienia: dla 1 edycji kursu - przygotowanie treści i przeprowadzenie 3-dniowego kursu w zakresie symulacji wysokiej wierności dla 10-osobowej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych WUM – docelowo instruktorów symulacji medycznych.

Kurs powinien składać się z 2 modułów: teoretycznego (ok. 30% czasu)  i praktycznego.

 

Minimalny zakres kursu:

- nauka zasad prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej

- nauka zasad pracy instruktora symulacji medycznej,

- nauka zasad nauczania umiejętności technicznych w salach niskiej wierności oraz pracowniach umiejętności technicznych

- nauka tworzenia scenariuszy klinicznych oraz prowadzenia zajęć z ich wykorzystaniem,

- nauka zasad prowadzenia debriefingu,

- nauka oceny wiedzy i umiejętności studentów z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności,

- nauka technik podsumowujących zajęcia.

 

W czasie zajęć praktycznych grupa powinna być podzielona na podgrupy maksymalnie 5-osobowe. Na jedną grupę przypada 1 instruktor. Każda podgrupa pracuje z jednym symulatorem. Szkolenie prowadzone będzie przez co najmniej 3 instruktorów.

 

- miejsce szkolenia: baza dydaktyczna WUM na terenie Warszawy, z wykorzystaniem sprzętu należącego do uczelni ( w tym symulatorów)

 

- czas trwania szkolenia: min. 30 godzin dydaktycznych, pry czym 1 godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom

 

- łączna liczba kursantów: 100 osób, 80 – lekarzy, 20- pielęgniarek i/lub położnych.

 

- dodatkowe wymogi: kurs prowadzony w języku polskim.

 

Proszę o przesyłanie ofert cenowych dotyczących realizacji 10 edycji kursu w kwocie netto wraz z podaniem stawki i kwoty podatku VAT (jeśli dotyczy) na adres csm@wum.edu.pl

 

Termin nadsyłania ofert upływa 8 maja o godz. 15.00.

24/04/2017

Znak sprawy: APP/168/FS196/2017

Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
oraz zamieszczenie wszystkich informacji w systemie informatycznym SOWA w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I planowanego do ogłoszenia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz wykonanie wszelkich czynności poprzedzających i niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku zgodnie z wytycznymi.

Termin składania ofert: 15.05.2017 r. o godz. 16.00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienie o wyborze

 

01/03/2017

Znak sprawy: APP/166/FS156_2017/EL/2111

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0028/1210/494.

Termin składania ofert – 9.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Zawiadomienie o wyborze


 

16.02.2017

Znak sprawy: APP_164_FS154_2017_EL_1106

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania usługi doradztwa  biznesowego  dla studentów ostatnich lat studiów kierunków lekarskich oraz  pielęgniarstwa, obejmującego indywidualne konsultacje stworzonych przez studentów biznesplanów w ramach  projektu pt. „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert – 23.02.2017 r.

Zmiana terminu skladania ofert ( z dnia 23.02.2017)- 27.02.2017


Zapytanie ofertowe aktualne  -zmiana w punkcie XI Postanowienia końcowe podpunkt 2

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz osób

Oświadczenie o przetwarzaniu danych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

15.02.2017

Znak Sprawy: APP/163/FS191/2017/EL/1243

Zapytanie ofertowe:

Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz zamieszczenie wszystkich informacji w systemie informatycznym SOWA w ramach Konkursu Nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Termin składania ofert: do 20.02.2017r. do godz. 16.00

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


10.02.2017

Znak Sprawy: APP_165_NCBR119_2017_EL_1635

Zapytanie ofertowe:

usługa obejmująca dobową hospitalizację i 5 wizyt ambulatoryjnych  w okresie 9 tygodni leczenia dla 50 uczestników  badania klinicznego  z przewlekłą, trudno gojącą się raną w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn. „Potencjał terapeutyczny mezenchmalnych komórek macierzystych testowany w próbach klinicznych oraz in vitro - uzasadnienie dla bankowania scharakteryzowanych komórek”  zwanego dalej "Projektem", współfinansowanym w ramach umowy nr STRATEGMED2/267976/13/NCBR/2015 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert: 17.02.2017 do godziny 16.00

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy z załącznikami

Załączniki do  wzoru UMOWY

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

25.01.2017 
Znak sprawy APP/161/NCBR56/2017

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na stanowisko młodszego asystenta badawczo-rozwojowego w obszarze badawczym: doświadczalna chirurgia onkologiczna, onkologia, inżynieria komputerowa, inżynieria medyczna, który będzie realizował zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Termin składania ofert: 01.02.2017 r. do godz.16:00

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


 

24.01.2017

Znak sprawy APP_162_EOG11_2017

Zapytanie ofertowe dotyczy współpracy przy realizacji polsko-norweskiego projektu badawczego PRACTA w zakresie analiz i konsultacji statystycznych w postaci przepracowania maksymalnie 100 godzin w cyklach i terminach ustalonych z Zamawiającym, obejmującej przynajmniej 2 spotkania po 3h tygodniowo z badaczami zespołu PRACTA. Zadanie stanowi kontynuację (uzupełnienie i pogłębienie) już rozpoczętych analiz statystycznych. 

Termin składania ofert mija 30.01.2017 r. o godz. 14.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania

 

Znak sprawy APP/159/FS156/2017

Zapytanie ofertowe dotyczy opracowania (wraz z przeniesieniem praw autorskich) utworu/dzieła w postaci rozdziałów/podrozdziałów do  publikacji pn. „Kompendium z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego” w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert upływa 13.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

04/01/2017

Znak sprawy APP_160_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy tłumaczenia na język angielski lub korektę językową przez English native speakera 4 artykułów naukowych. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert upływa 11.01.2017 r. do godz. 14:00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze

 

30/12/2016

Znak sprawy APP/154/FS156_2016/EL/6676

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania do druku, druku oraz dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego trzech publikacji w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.


 

30/12/2016

Znak sprawy: APP_157_NCBR109_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług merytorycznych (w charakterze lekarza), w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”, akronim TELEREH-HF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED I.

W ramach przedmiotowej procedury zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowy z maksymalnie czterema Wykonawcami z różnych ośrodków na realizację tożsamego zakresu usług.

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

30/12/2016

Znak sprawy: APP_158_NCBR136_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy zlecenia usługi realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu ,,Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”, akronim NOMED-AF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II.

Termin składania ofert upływa 13.01.2017 r. o godz. 16.00.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

30/12/2016

Znak sprawy: APP_156_NCBR109_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług w charakterze Technika elektroradiologii, w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”, akronim TELEREH-HF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED I.

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

30/12/2016

Znak sprawy: APP_155_NCBR109_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji usług pielęgniarskich (w charakterze pielęgniarki klinicznej koordynującej) w ramach projektu „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca TELEREH-HF (badanie wieloośrodkowe)”, akronim TELEREH-HF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED I.

Termin składania ofert upływa 10.01.2017 r.

Dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

02/12/2016

Znak sprawy: APP_153_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy współpracy przy realizacji polsko-norweskiego projektu badawczego PRACTA w zakresie analiz i konsultacji statystycznych w postaci przepracowania maksymalnie 70 godzin w cyklach i terminach ustalonych z Zamawiającym, obejmującej przynajmniej 2 spotkania po 3h tygodniowo z badaczami zespołu PRACTA. Zadanie stanowi  kontynuację (uzupełnienie i pogłębienie) już rozpoczętych analiz statystycznych. 

Termin składania ofert upływa 06.12.2016 r. o godz. 15.30.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

 

03/11/2016

Znak sprawy: APP_149_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania cateringu na seminarium zamykające projekt w dniu 17 listopada 2016 r. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert: 09.11.2016 godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

25/10/2016

Znak sprawy: APP_148_NCBR136_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie osoby do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu ,,Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków (AF)”, akronim  NOMED-AF, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, STRATEGMED II

Termin składania ofert: 4 listopada 2016 r.

Dokumenty:

 

21/10/2016

Znak sprawy: APP_147_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pn.: „Promoting Active Aging in Public Health Care: Recognizing Patient Psychosocial  Needs and Enhancing Doctor Interpersonal Competencies” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania Nr Pol-Nor/200856/34/2013 z dnia 09.09.2013 r.  wraz z aneksami, realizowanego przez 2 jednostki naukowe: Warszawski Uniwersytet Medyczny,  Norwegian University of Science and Technology.

Audyt musi zostać przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe (http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/informacje/art,2686,wytyczne-dotycz... ).

 

Termin składania ofert: 27.10.2016 r. do godz. 14.00

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

18/10/2016

Znak sprawy: APP/146/NCBR56/2016
Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w nawigacji komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Termin składania ofert: 25.10.2016 r. godz.16:00

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


 

11.10.2016

Znak sprawy: APP/145/NCBR99/2016

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi w projekcie pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” – akronim INNOSENSE,  realizowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED I „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, w celu wykonania analiz i konsultacji merytorycznych z zakresu okulistycznego, optycznego i sprzętowego, w zakresie działania aparatury okulistycznej oraz metodologii badań przesiewowych i analiz eksploracyjnych wyników.

Termin składania ofert: 13.10.2016 r.

04.10.2016

Znak sprawy: APP/144/NCBR99/2016

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi w projekcie pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” – akronim INNOSENSE,  realizowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STATEGMED I „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych”, w celu wykonania analiz i konsultacji merytorycznych z zakresu okulistycznego, optycznego i sprzętowego, w zakresie działania aparatury okulistycznej oraz metodologii badań przesiewowych i analiz eksploracyjnych wyników.

Termin składania ofert: 07.10.2016 r.

 

 

23/09/2016

Znak sprawy: APP/143/7PR23/2016

Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi tłumaczenia symultanicznego (język angielski) sesji „Urazy głowy”, organizowanej podczas Międzynarodowych Targów Medycznych WIHE 2016, w ramach międzynarodowego projektu badawczego CREACTIVE „Wieloośrodkowe badanie obserwacyjne epidemiologii i wyników leczenia pacjentów z średniociężkimi i ciężkimi urazami głowy w oddziałach intensywnej terapii w Europie”, dofinansowanego z 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Termin składania ofert: 30.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


 

20/09/2016

Znak sprawy APP/142/FS159/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektu wraz z zamieszczeniem wszystkich informacji w systemie informatycznym IP w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”, IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014 - 2020 PO IR.

Termin składania ofert upływa 26.09.2016 r. o godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Wykaz wykonanych usług

 

13/09/2016

Znak sprawy: APP_141_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi realizacji publikacji e-learningu na płytach CD w ilości 300 sztuk, w ramach projektu PRACTA realizowanego przez WUM. Usługa obejmuje: projekt graficzny nadruku na płycie i projekt graficzny opakowania (ecopack) z wykorzystaniem elementów graficznych dostarczonych przez Zamawiającego i własnych, tłoczenie (łącznie z matrycą, wytłoczeniem danych oraz nadrukiem offset lub sitodruk), wykonanie 6-kartkowych książeczek, wykonanie opakowań ecopack (wydruk, foliowanie, lakierowanie i łamanie), konfekcjonowanie, foliowanie gotowego produktu, zamieszczenie nalepek na opakowaniu foliowym. 

Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert: 19.09.2016 r. do godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomenie o wyborze oferty


06/09/2016

Znak sprawy: APP/139/NCBR56/2016
 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert na stanowisko młodszego asystenta badawczo-rozwojowego w obszarze badawczym: doświadczalna chirurgia onkologiczna, onkologia, inżynieria komputerowa, inżynieria medyczna, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


06/09/2016

Znak sprawy: APP/138/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, projektowania komputerowego wspomagania operacji, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert 


06/09/2016

Znak sprawy: APP/137/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii komputerowej i medycznej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


06/09/2016

Znak sprawy: APP/136/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii materiałowej i medycznej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert 


06/09/2016

Znak sprawy: APP/135/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii materiałowej w projektowaniu materiałów medycznych, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 


06/09/2016

Znak sprawy: APP/134/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w nawigacji komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Postępowanie nierozstrzygnięte


06/09/2016

Znak sprawy: APP/133/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w medycznej inżynierii komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


06/09/2016

Znak sprawy: APP/132/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez SPECJALISTÓW w zakresie medycyny i inżynierii komputerowej, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert 


06/09/2016

Znak sprawy: APP/131/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez EKSPERTÓW w zakresie onkologii i biobankowania tkanek, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:


 

26/08/2016

Znak sprawy APP_116_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania cateringu w dniach 13-14 września 2016 r. dla 9 osób, uczestniczących w warsztacie polsko-norweskim. Szczegóły zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 – Formularzu oferowym. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert upływa 02.09.2016 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


23/08/2016

Znak sprawy: APP/118/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez EKSPERTÓW w zakresie medycyny i inżynierii komputerowej, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/119/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez EKSPERTÓW w zakresie medycyny i inżynierii materiałowej, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

 

23/08/2016

Znak sprawy: APP/120/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez EKSPERTÓW w zakresie onkologii
i biobankowania tkanek, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

 23/08/2016

 Znak sprawy: APP/121/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez SPECJALISTÓW w zakresie medycyny i inżynierii komputerowej, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/122/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez SPECJALISTÓW w zakresie onkologii i biobankowania tkanek, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/123/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w medycznej inżynierii komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016 

Znak sprawy: APP/124/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w nawigacji komputerowej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/125/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii materiałowej w projektowaniu materiałów medycznych, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

Postępowanie nierozstrzygnięte


23/08/2016

Znak sprawy: APP/126/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii materiałowej
i medycznej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert 


23/08/2016

Znak sprawy: APP/127/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, inżynierii komputerowej i medycznej, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/128/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez zlecenie osoby z doświadczeniem badawczo-rozwojowym w obszarze doświadczalnej chirurgii onkologicznej, onkologii, projektowania komputerowego wspomagania operacji, które będą realizowały zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

23/08/2016

Znak sprawy: APP/129/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez zlecenie 2 młodszych asystentów badawczo-rozwojowych w obszarze badawczym: doświadczalna chirurgia onkologiczna, onkologia, inżynieria komputerowa, inżynieria medyczna, którzy będą realizowali zadania merytoryczne w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 wzór umowy zlecenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


19/08/2016

Znak sprawy APP_116_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania cateringu w dniach 13-14 września 2016 r. dla 9 osób, uczestniczących w warsztacie polsko-norweskim. Szczegóły zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 – Formularzu oferowym. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Termin składania ofert upływa 26.08.2016 r. o godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru

 

18/08/2016

Znak sprawy APP/117/FS181/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia partnera, który będzie współpracował z WUM przy opracowaniu i realizacji projektu, w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0, ogłoszonego przez NCBR.

Termin składania ofert upływa 09.09.2016 r. o godz. 15.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze (brak ofert)

 

12/08/2016

Znak sprawy APP/115/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie eksperta do oceny materiału klinicznego i laboratoryjnego w zakresie znakowania molekularnego komórek nowotworowych preparatami genowymi rAAV, w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STATEGMED. 

Termin składania ofert upływa 22.08.2016 r. o godz. 12.00.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy zlecenia

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------

28/07/2016

Znak sprawy APP/112/FS177/2016/EL/8682

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (w tym: studium wykonalności) oraz zamieszczeniem wszystkich informacji w systemie informatycznym MEWA 2.0 w ramach Konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi; poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza, Typ projektu: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych  z edukacją na uczelniach wyższych.

Termin składania ofert upływa 01.08.2016 r. o godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


27/07/2016

Znak sprawy

APP/106/FS156_2016/EL/6438

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0028/15-00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Termin składania ofert upływa 04.08.2016 r o godzinie 16.00.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nazwa: Super Siódemka Lucjan Wypych Sp.J.

Adres: ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań

Data wpłynięcia oferty: 02.08.2016 r.

Cena: 8 100,23 zł

 

 

 

26/07/2016

Znak sprawy APP/111/FS159/2016

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie projektu wraz z zamieszczeniem wszystkich informacji w systemie informatycznym IP w ramach Konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach  Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”, IV Osi priorytetowej Programu Badawczego Inteligentny Rozwój  2014 - 2020 PO IR.

Termin składania ofert upływa 02.08.2016 r. o godz. 16.00.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05/07/2016

Znak sprawy APP/106/FS156_2016/EL/6438

Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek. 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. "Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0028/1210/494

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wzór protokołu odbioru

Termin składania ofert upływa 12.07.2016 r.

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru


24/06/2016

Znak sprawy APP_105_EOG11_2016

Zapytanie ofertowe dotyczące tłumaczenia na język angielski lub korektę językową 6 artykułów naukowych. Zadanie to jest częścią projektu PRACTA realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na oferty czekamy do 1 lipca br. do godz. 14.00

 

06/06/2016

Znak sprawy APP/104/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi przygotowania kolacji w dniu 16.06.2016 r. dla członków zespołu projektowego MentorEye realizujących projekt pn.: "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów" współfinansowany ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu badań naukowych i rozwojowych STRATEGMED.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Na oferty czekamy do dnia 13/06/2016 r.

Zawiadomienie o zamknięciu postepowania bez dokonania wyboru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/06/2016

Znak sprawy APP/103/NCBR56/2016

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi cateringowej w dniu 16-17.06.2016 r. dla członków zespołu projektowego MentorEye  realizujących projekt pn.: "Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenbia nowotworów" współfinansowany ze środków NCBiR w ramach strategicznego programu badań naukowych i rozwojowych STRATEGMED.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Na oferty czekamy do dnia 13/06/2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/05/2016

Zapraszamy do składania ofert cenowych na przygotowanie strony internetowej projektu GEMNS skierowanej do uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Na oferty czekamy do 19/05/2016 do godz. 16:00

Znak sprawy APP_102_7PR24_2016

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

05/05/2016

Znak Sprawy: APP_92_NCBR99_2016_EL_3637

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi udostępnienia pomieszczeń wyposażonych w specjalistyczne urządzenia do badań narządu wzroku, niezbędne meble, urządzenia infrastruktury technicznej, a także leki i materiały medyczne, w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, powonienia)”.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Protokół odbioru

 

08.04.2016

Znak Sprawy: APP/114/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące

dostawy książek i edukacyjnych filmów DVD w języku angielskim na potrzeby realizacji 

projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

 

Znak Sprawy: APP_97_EOG11_2016

 

Zapytanie ofertowe dotyczy współpracy przy realizacji polsko-norweskiego projektu badawczego PRACTA w zakresie analiz i konsultacji statystycznych.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

31.03.2016

Znak Sprawy: APP/113/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące

dostawy książek i edukacyjnych filmów DVD w języku angielskim na potrzeby realizacji  projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2

 

Znak Sprawy: APP/95/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: eksperta d/s korekty modułów e-learningu i e-ulotek (prawo)

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

 


 

Znak Sprawy: APP/94/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: eksperta d/s korekty modułów e-learningu i e-ulotek (język polski)

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1


 

Znak Sprawy: APP/92/FS160_2016/EL/1577

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie wraz z audytem energetycznym, zgodnie z wymaganiami Konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Załącznik A

Załącznik B

Załącznik C

Załącznik D

Załącznik E

Zmiana Zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy


Znak Sprawy: APP/93/EOG18/2016

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: eksperta d/s korekty modułów e-learningu i e-ulotek (język polski)

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

 


 

Znak Sprawy: APP/92/FS160_2016/EL/1577

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia kompleksowej dokumentacji wniosku o dofinansowanie wraz z audytem energetycznym, zgodnie z wymaganiami Konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Informujemy, że termin składania ofert uległ zmianie: 26.02.2016 r. do godz. 16.00

Zmiana Zapytania ofertowego

Wyjaśnienia

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru


Znak Sprawy: APP_91_H01_2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i utrzymania strony internetowej projektu STREAM ('Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology') finansowanego w ramach programu HORYZONT 2020

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 


 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA  numer APP/90/FS158/2016 do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15

Ogłoszenie: pobierz

formularz zgłoszenia: pobierz


 

 

Znak Sprawy: APP_88_H01_2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i utrzymania strony internetowej projektu STREAM ('Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology') finansowanego w ramach programu HORYZONT 2020

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 


 

 

Znak Sprawy: APP_PPP_2015/EL/17300

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania niezbędnych analiz przed planowanym uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


 

 

Znak Sprawy: APP_87_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: specjalista do spraw aktualizacji i unowocześniania podstawowych materiałów informacyjnych (Lider Działania 2 - tłumacz)

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

 

 


 

 

Znak Sprawy: APP_86_H01_2015

 

Request for proposals - we are looking for candidates willing to participate in STREAM project as PR Specialist

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 3 to the form

Information on selection of the tenders


7/12/2015

Znak Sprawy: APP_85_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe dotyczace zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: creative thinker – specjalista do spraw kreacji e-learningu i broszur pod względem merytorycznym i technic

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

 


 

 

Znak Sprzwy: APP_84_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe dotyczace zatrudnienia pracownika (umowa zlecenie) na stanowisku: specjalista do spraw aktualizacji i unowocześniania podstawowych materiałów informacyjnych (Lider Działania 2 - tłumacz)

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

 


04/12/2015

Znak sprawy: APP_83_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for candidates willing to participate in SUPP project as Specialists in psychosocial support for international students

DEADLINE 11/12/2015,
DEADLINE change  14/12/2015!

documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Information on selection of the tenders


04/12/2015

 

Znak sprawy: APP_82_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for candidates willing to participate in SUPP project as Specialists in students' health, well-being and psychosocial support

DEADLINE 11/12/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Information on selection of the tenders


 

 

Znak sprawy: APP_81_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for  students interested in working as project assistants in SUPP project.

DEADLINE 10/12/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Information on selection of the tenders

 

 


 

 

Znak sprawy: APP_EOG11_80_2015_EL_13939

Zapytanie ofertowe dot. produkcji kalendarzy biurkowych:


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi: Projekt i produkcja kalendarzy biurkowych w ramach realizacji projektu „Promoting Active Ageing in Public Health Care: Recognizing Patient Psychosocial Needs and Enhancing Doctor Interpersonal Competencies” finansowanego w ramach  Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wizualizacja

Zawiadowmienie o wyborze oferty

 


26/11/2015

 

Znak sprawy: APP_78_EOG07_2015

 

Projekt: „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”

 

 Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert dotyczących:

Zatrudnienia na umowę zlecenie Edukatora, który przeprowadzi szkolenia w przedszkolach w ramach edukacji bezpośredniej projektu "Dzieciństwo bez próchnicy" wedle harmonogramu.


Oferty należy złożyć do dnia 3 grudnia 2015.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferty


Znak sprawy: APP_78_EOG05_2015_EL_14787

Projekt : „Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologicznie wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych”, finansowany z Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących usługi:

 

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego wydaniem przez audytora raportu i opinii z audytu w wersjach polskiej i angielskiej, zawierających wnioski i rekomendacje dla Projektu .

 

Zamówienie musi być wykonane do dnia 30 grudnia 2015 r.

Znak sprawy: APP_78_EOG05_2015_EL_14787

Zapytanie ofertowe

Opis zamówienia

Formularz ofertowy

Zasady promocji / maual

Zawiadomienie o wyborze oferty


 

 

19/11/2015 Znak sprawy: APP_77_FS91_2015_EL_13224/13244

Wykonanie usługi cateringowej dla uczestników spotkania zamykającego projekt pn. „Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w dniu 17.12.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących:

Dostawy materiałów promocyjnych oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo

Oferty należy złożyć do dnia 24 listopada 2015 r.

Znak sprawy: APP_77_FS91_2015_EL_14285_14313

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zasady promocji / manual

Wizualizacja

Zawiadomienie o wyborze

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza do złożenia ofert cenowych dotyczących usługi:

Projektu, wykonania oraz dostawy wraz z montażem tablicy pamiątkowej ze szkła hartowanego, decormat oraz  nadruk UV,  wykonanej  zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo.

Zamówienie musi być wykonane do dnia 9 grudnia 2015 r.

Znak sprawy: APP_75_FS91__2015_EL_13483

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Zasady promocji / maual

Wzór tablicy pamiątkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Projekt " Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie usługi przygotowania serwisu kawowego podczas spotkania otwierającego międzynarodowy projekt badawczy GEMNS.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Na oferty czekamy do 18/11/2015 do godz. 10:00

Znak sprawy APP_74_7PR24_2015

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


 

Znak sprawy: APP_76_FS91__2015_EL_13490                                                                                               Wykonanie i dostawa 1000 szt. naklejek informacyjnych samoprzylepnych o wymiarach 7 x 5 cm, podłoże wykonane z foli aluminiowej lub innego wytrzymałego materiału, dostarczone na arkuszach A4 (maksymalnie 18 szt. naklejek na stronie) oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko                      

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manua

Loga
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez wykonawców którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   PR W BRANŻY MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNEJ

znak sprawy: APP_70_FS146_2015

ZAPYTANIE OFERTOWE (zmienione 25.08.2015, godz. 11.30)

ZAŁĄCZNIK 1


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez wykonawców którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation z egzaminem końcowym

znak sprawy: APP_68_FS146_2015

zapytanie ofertowe

załącznik 1


 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez wykonawców którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   PR W BRANŻY MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNEJ - POSTĘPOWANIE NIE ROZTRZYGNIĘTE

znak sprawy: APP_69_FS146_2015

zapytanie ofertowe

załącznik 1

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

7/2015

Znak sprawy: APP_67_FS10__2015_EL_8326

Wykonanie i dostawa 600 szt. naklejek informacyjnych samoprzylepnych o wymiarach 7 x 5 cm, podłoże wykonane z foli aluminiowej lub innego wytrzymałego materiału, dostarczone na arkuszach A4 (maksymalnie 18 szt. naklejek na stronie) oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wg. załączników. 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manua

Loga
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Znak sprawy: APP_66_FS10__2015_EL_8006 

Przygotowanie oraz publikacja w prasie ogólnokrajowej artykułu sponsorowanego dotyczącego realizacji Projektu pn. „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zasady promocji/manual

Informacja o wyborze

Projekt "Rozbudowa i unowoczesnienie Centrum Biostruktury WUM " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


7/2015

Znak sprawy: APP_65_FS10__2015_EL_8215

Projekt, wykonanie oraz dostawa dwóch roll-upów o wymiarach 100x200cm dla realizacji projektu „Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.”, oznakowanych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

loga/tekst/zdjęcie

Zasady promocji/manual
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Rozbudowa i unowoczesnienie Centrum Biostruktury WUM " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


07/2015

Znak sprawy: APP_64_FS10__2015_EL_7927

Projekt, wykonanie oraz dostawa wraz z montażem dwóch tablic pamiątkowych ze szkła hartowanego wykonanych zgodnie z załączonym wzorem oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manual

Loga
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Rozbudowa i unowoczesnienie Centrum Biostruktury WUM " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


22/07/2015

Znak sprawy: APP _63_FS10_2015_EL_7924

Wykonanie usługi cateringowej na uroczystości otwarcia Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 27.08.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Znak sprawy: APP _62_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for  students interested in working as project assistants in SUPP project.

DEADLINE 31/07/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Results


24.07.2015

Znak sprawy: APP _61_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for a person interested in working as Multimedia Producer in SUPP project.

DEADLINE 31/07/2015, documents:

Request for proposals

Appendix 1 - Enquiry form

 


Znak sprawy: APP_60_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe - usługa organizacji spotkania roboczego międzynarodowego projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych.

Treść zapytania

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: APP_59_FS20_2015_EL_7042

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie projektu zgodnego ze wzorem, wykonanie i dostawę wraz z montażem na ogrodzeniu, dużej tablicy pamiątkowej dla projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej, serwerowej i aplikacyjnej WUM"

 

 zaproszenie do składania ofert cenowych

załącznik nr 1 Formularz ofertowy

załącznik nr 2 Wytyczne dla beneficjentów...

załącznik nr 3 Wzór tablicy

 


Zapytanie ofertowe - powtórne - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    ANALIZA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU STATISTICA - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

znak sprawy: APP_57_FS146_2015

zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


06.07.2015

Znak sprawy: APP_58_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for a person interested in working as Multimedia Producer in SUPP project.

DEADLINE 13/07/2015, 1 pm, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    ANALIZA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU STATISTICA

znak sprawy: APP_57_FS146_2015

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    ANALIZA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH - EXCEL, MS Access, MS SQL Server, SQL

znak sprawy: APP_56_FS146_2015

zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


06/2015

Znak sprawy: APP_55_FS91__2015_EL_7102

Wykonanie i dostawa 1000 szt. naklejek informacyjnych samoprzylepnych o wymiarach 7 x 5 cm., podłoże wykonane z foli aluminiowej lub innego wytrzymałego materiału, oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manual

Loga
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


22.06.2015

Znak sprawy: APP_54_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for a person interested in working as Multimedia Producer in SUPP project.

DEADLINE 29/06/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Results


Znak sprawy: APP_49_EOG18_2015

Request for proposals - we are looking for  students interested in working as project assistants in SUPP project.

DEADLINE 29/06/2015, documents:

Request for proposals

Enquiry form

Appendix 1 to the form

Information on selection of the tenders


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   PRAWO MEDYCZNE I PRAWA PACJENTA - WARSZTATY Z ANALIZĄ STUDIÓW PRZYPADKÓW

znak sprawy: APP_53_FS146_2015

Zaproszenie do skladania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    ANALIZA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH

znak sprawy: APP_52_FS146_2015

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Znak sprawy: APP_51_EOG18_2015 - ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe - usługa organizacji spotkania roboczego międzynarodowego projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych. 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy


postanowienia do umowy


Znak sprawy: APP_48_EOG18_2015

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez EKSPERTÓW z zakresu nauk humanistycznych, którzy będą realizowali zadania projektu SUPP - Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    NETWORKING

znak sprawy: APP_46_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

znak sprawy: APP_45_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KOMUNIKACJA Z PACJENTEM Z ELEMENTAMI MIĘDZYKULTUROWYMI - SZKOLENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

znak sprawy: APP_44_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

znak sprawy: APP_43_FS146_2015

Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    NETWORKING

znak sprawy: APP_42_FS146_2015

Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    PERSONAL BRANDING

znak sprawy: APP_41_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KOMUNIKACJA Z PACJENTEM Z ELEMENTAMI MIĘDZYKULTUROWYMI - SZKOLENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

znak sprawy: APP_40_FS146_2015

Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

znak sprawy: APP_39_FS146_2015


Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    SKUTECZNA WSPÓŁPRACA

znak sprawy: APP_38_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

znak sprawy: APP_37_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


05/2015

APP_36_7PR21_2015_EL_5109

Usługa cateringowa podczas Warsztatów: „Molecular diagnostic in cancer”, 8 czerwca 2015, od godziny 08:00 do 17.00, w Auli A Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a, realizowanych w ramach projektu BASTION pn.: From Basic to Translational Research in Oncology.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (nowe dokumenty skorygowane w zakresie terminów pojawią się na stronie w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2015 z odpowiednio wydłużonym terminem na składanie ofert)

znak sprawy: APP_30_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 Życiorys

zał. 3 Doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    SKUTECZNA WSPÓŁPRACA - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (nowe dokumenty skorygowane w zakresie terminów pojawią się na stronie w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2015 z odpowiednio wydłużonym terminem na składanie ofert)

znak sprawy: APP_31_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Życiorys

Zał. 3 Doświadczenie zawodowe


Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji stodentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

znak sprawy: APP_32_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Zał. 1 formularz ofertowy

Zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat    KREATYWNE MYŚLENIE

znak sprawy: APP_33_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

zał. 1 Formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamównienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert cenowych przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat   INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Postępowanie nie rozstrzygnięte ze względu na brak ofert spełniających wszystkie kryteria.

znak sprawy: APP_34_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

zał. 1 formularz ofertowy

zał. 2 życiorys

zał. 3 doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert przez trenerów, którzy przygotują i przeprowadzą szkolenie na temat     EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (nowe dokumenty skorygowane w zakresie terminów pojawią się na stronie w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2015 z odpowiednio wydłużonym terminem na składanie ofert)

znak sprawy: APP_35_FS146_2015

Zapoznaj się ze szczegółami zapytania i wzorami dokumentów:

Zaproszenie do składania ofert

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Życiorys

Zał. 3 Doświadczenie zawodowe

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Praxis - wzrost kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


04/2015

Znak sprawy: APP_29_FS21_2015_EL_4437

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji spotkania zamykającego projekt w  ilości 25 szt. (kompletów) projekt: „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowy opis przemiotu zamówienia w Załączniku nr 1.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 2 formularz cenowy

 


 

03/2015
Znak sprawy: APP_27_FS21_2015_EL_4123

Usługa cateringowa dla 25 osób +/- 5% podczas  spotkania zamykającego projekt: „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowy opis przemiotu zamówienia w Załączniku nr 1.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze


 

02/2015

Znak sprawy: APP_26_FS21_2015_EL_3135

Artykuł sponsorowany przedstawiający wyniki badań naukowych z zakresu nauk biomedycznych i promujących projekt „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem publikacji ma być zainteresowanie czytelników biznesowych odkryciami badań naukowych o potencjale komercyjnym i możliwym zastosowaniu w leczeniu przewlekłej

niewydolności żylnej i innych wskazań.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

 Zawiadomienie o wyborze


 

01/2015

Znak sprawy: APP_23_FS91__2015_EL_2343

Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej o wymiarach 3x2m (dł. szer.), według załączonego projektu, oznakowanie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskowo wg. załączników. Materiał odporny na działanie czynników atmosferycznych, malowany proszkowo trwały podkład (aluminium lub inne). Gwarancja minimum 3 lata

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manual

Loga
Zawiadomienie o wyborze

Projekt "Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego " współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


11/2014

W związku z realizowanym projektem: pt. „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” poszukujemy wykonawcy, który:

1.       przygotuje i dokona zgłoszenia patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO

DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 


 

 

10/2014

Znak sprawy: APP_15_FS10__2014_EL_9678

Wykonanie i dostawa 500 szt. naklejek informacyjnych samoprzylepnych o wymiarach 7 x 5 cm., podłoże wykonane z foli aluminiowej lub innego wytrzymałego materiału, oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi  promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór

Zasady promocji/manual

Loga
Zawiadomienie o wyborze

 

Projekt "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

09/2014

Znak sprawy: APP_13_7PR21_EL_11055_2014

 

Usługa cateringowa podczas warsztatów poświęconych cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej, organzowanych w dniach 15-16 października 2014 oraz podczas warsztatów poświęconych wykorzystaniu technik analizy genomu w badaniach nowotworów organizowanych dnia 28 października 2014, realizowanych w ramach projektu BASTION pn.: From Basic to Translational Research in Oncology

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze

 


 

znak sprawy: APP_11_FS10_2014_EL_11110

Wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych warunkujących uzyskanie akredytacji laboratorium sądowego w Pracownik Genetyki w Zakładzie Medycyny Sadowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Przy Ul. Oczki 1 W Warszawie

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


Projekt "Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 


 

08/2014

Znak sprawy: APP_03_7PR21_EL_5840_2014

Usługa cateringowa podczas Warsztatów: Techniki analityczne używane w biologii naczyń nowotworów realizowanego w ramach projektu BASTION pn.: From Basic to Translational Research in Oncology

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Wzór Umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze

 


07/2014

Znak sprawy: APP_01_EOG07_EL_5812_2014

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


 

06/2014

Znak sprawy: APP_01_NZT_2014_EL_4222

W związku z realizacją projektu „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” poszukujemy wykonawcy ilustracji naukowych.

Przewidujemy wykonanie 18 - 20 ilustracji.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

05/2014

Znak sprawy: APP_01_1M19_2014_EL_5732

Usługa cateringowa podczas spotkania Międzynarodowej Grupy Doradczej (IAB) realizowanego w ramach projektu BASTION pn.: From Basic to Translational Research in Oncology

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze


 

Znak sprawy: APP_7PR23_EL_2086_2014

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat Marzec miesiącem świadomości urazów głowy w marcu 2014 w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w ramach projektu "Collaborative Reaearch on Acute Traumatic brain Injury in intensive care medicine in Europe"

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


 

 

04/2014

znak sprawy: APP_01_1M19_2014_EL_428_A

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem sprawozdania wraz z opinią projektu pn.: „Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowanego w ramach 7. PR CAPACIETIES (REGPOT) na podstawie kontraktu o nr 316254, zawartego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Komisją Europejską.— zwanego dalej „Projektem", realizowanego przez : Warszawski Uniwersytet Medyczny (Koordynator Projektu) i mającego na celu nawiązanie współpracy z 11. ośrodkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań naukowych.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-Opis Zamówienia
           Załącznik nr 1 do Opisu Zamówienia
          
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze


Zamówienie realizowane jest ze środków Komisji Europejskiej w  ramach projektu:  ”Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowanego w ramach 7. PR CAPACIETIES (REGPOT)


 

 

03/2014 Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas spotkania partnerów projektu BIOIMPLANT

Znak sprawy : APP_01_1M15_EL_ 365_2014

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze

Projekt „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 

 

02/2014 Zapytanie ofertowe

znak sprawy: APP_01_1M19_2014_EL_428

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem sprawozdania wraz z opinią projektu pn.: „Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowanego w ramach 7. PR CAPACIETIES (REGPOT) na podstawie kontraktu o nr 316254, zawartego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z Komisją Europejską.— zwanego dalej „Projektem", realizowanego przez : Warszawski Uniwersytet Medyczny (Koordynator Projektu) i mającego na celu nawiązanie współpracy z 11. ośrodkami naukowymi i dwoma przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją badań naukowych. Ośrodki i przedsiębiorstwa, działające w 8. krajach Unii Europejskiej, zadeklarowały swoją pomoc jako Organizacje

Partnerskie.

Zaproszenie do składania ofert cenowych

           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-Opis Zamówienia
           Załącznik nr 1 do Opisu Zamówienia
           Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

           Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze


Zamówienie realizowane jest ze środków Komisji Europejskiej w  ramach projektu:  ”Od badań podstawowych do zastosowań praktycznych w onkologii” o akronimie BASTION, finansowanego w ramach 7. PR CAPACIETIES (REGPOT)


 

01/2014 Zapytanie ofertowe

znak sprawy: APP_01_NZT_2013_EL_12072

Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią Projektu pn.: „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, 1.1.2.   Strategiczne programy badań  naukowych i prac rozwojowych, realizowanego na podstawie umowy dofinansowania Nr UDA.POIG.01.01.02-14-072/09-00 z dnia 30.12.2009r wraz z aneksami — zwanego dalej „Projektem", realizowanego przez 2 jednostki naukowe: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Farmaceutyczny

Zaproszenie do składani fert cenowych

           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
           Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze
Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


 


 

05B/2013 Zapytanie ofertowe

znak sprawy: APP_01_2WG_EL_  8937_2013

W związku z realizowanym projektem: pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” poszukujemy wykonawcy, który przeprowadzi badanie czystości patentowej i zdolności ochronnej przedmiotów praw własności przemysłowej oraz dokona zgłoszenia patentowego w RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO oraz międzynarodowego na ścieżce PCT.   

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozowju Egionalnego.

 


 

06/2013

znak sprawy: APP_01_NZT_2013_EL_16156

W związku z realizowanym projektem: pt. „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” poszukujemy wykonawcy, który:

1.       przygotuje i dokona zgłoszenia patentowego w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO

DOKUMENTY DO POSTĘPOWANIA

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE


Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

05A/2013 Zapytanie ofertowe

znak sprawy: APP_01_2WG_EL_  8937_2013

W związku z realizowanym projektem: pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” poszukujemy wykonawcy, który przeprowadzi badanie czystości patentowej i zdolności ochronnej przedmiotów praw własności przemysłowej oraz dokona zgłoszenia patentowego w RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO oraz międzynarodowego na ścieżce PCT.   

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Brak  wpływu ważnych ofert.


Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozowju Egionalnego.


 

05/2013 Zapytanie ofertowe
W związku z realizowanym projektem: pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” poszukujemy wykonawcy, który przeprowadzi badanie czystości patentowej i zdolności ochronnej przedmiotów praw własności przemysłowej oraz  przeprowadzi zgłoszenie: patentowe w kraju RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym EPO,  międzynarodowe na ścieżce PCT  w celu uzyskania praw wyłącznych i utrzymania  ich ochrony w odniesieniu do zgłoszenia wynalazku w ramach projektu.

znak sprawy: APP_01_2WG_EL_  8937_2013

Zaproszenie do składani fert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej metody zespolenia wewnętrznego kości długich z materiału biowchłanialnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozowju Egionalnego.


 

04/2013 Zapytanie ofertowe:  na wykonanie projektu 3D, wykonanie prototypu i dostarczenie prototypu urządzenia do wstrzykiwań zawiesiny komórek do zwieracza cewki moczowej.ETAP I –  do 15 dni od dnia zawarcia umowy: Zaprojektowanie prototypu urządzenia do wstrzykiwań zawiesiny komórek do zwieracza, 2) EATP II – do 45 dni od dnia odbioru projektu Prototypu o którym mowa w pkt 1 lit. a): Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Prototypu wraz z projektem. Prototyp współpracować będzie z dwoma posiadanymi już urządzeniami - cysto-uretroskopem 8/9,8 Charr (umożliwia optyczną kontrolę wstrzyknięcia) i systemem Biopac (umożliwia pomiar ciśnienia wewnątrzcewkowego).

znak sprawy: „APP_01_1W21_EL_  9733_2013”

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze


 

03/2013 Zapytanie ofertowe: przygotowanie opinii prawnej  w zakresie „Prawnych wymogów związanych z komercjalizacją wytworów własności intelektualnej, w szczególności utworów, wynalazków oraz know-how w odniesieniu do procedur opracowywanych na rzecz bioimplantów do ubytków tkanek”.

Znak sprawy : APP_01_1M15_EL_8514_2013

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze

Projekt „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


02/2013 BASTION Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas konferencji Cancer Genetics for Medical Community realizowanej w ramach projektu BASTION- From Basic to Translational Research in Oncology–organizowanej przez Pracownię Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Znak sprawy: APP_02_1M19_EL_5965_2013

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze


 

01/2013/BASTION Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas warsztatów pn.: Cancer Genetics for Medical Community organizowanego w dniu 17 czerwca 2013 przez Pracownię Medycyny Genomowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu BASTION- From Basic to Translational Research in Oncology-

Znak sprawy: APP_01_1M19_EL_5965_2013

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze oferty

 


 

Przedmiotem zamówienia jest usługa pozyskania, archiwizacji i zarządzania danymi wykorzystywanymi w projekcie InterQuality - Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej, koordynowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Znak sprawy:  FW4_01_FW4_EL_ 8901_2012


Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu

Wzór umowy


 

02/2013/CARE-NMD Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas konferencji CARE-NMD – Dystrofia Duchenne`a- standardy opieki – Konferencja szkoleniowa organizowana przez Katedrę i Klinikę Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Znak sprawy: APP_01_1WC_EL_1988_2013
Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy


 

11/2012/BASTION Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa podczas spotkania Kick-off Meeting oraz International Advisory Board projektu BASTION- From Basic to Translational Research in Oncology–organizowanego przez Zakład Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Znak sprawy: APP_01_1M19_EL_12940_2012

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy

WYNIK postępowania

 

 

 Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wzór umowy


WYNIKI postępowania


Archiwum zapytań ofertowych:

05/2012/FS25 Zapytanie ofertowe: usługa badawcza związana z przeprwadzeniem zabiegów implantacyjnych, zapewneiniem myszy o upośledzonej odporności immunologicznej, ich hodowlą i opieką pozabiegową.

Znak sprawy: APP_02_1M15_EL_4913_2012

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WYNIKI postępowania

Projekt „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

03/2012 /FS21 Zapytanie ofertowe: rzecznik patentowy

Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

03/2012/FS25 Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa

Znak sprawy : APP_01_1M15_EL_ 1393_2012

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

WYNIKI postępowania Zapytanie ofertowe: usługa cateringowa

Projekt „Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

12/2011/FS21 Zapytanie ofertowe - oferta pracy

Wyniki naboru

Projekt  „Poszukiwanie innowacyjnego leku śródbłonkowego w grupie nowych pochodnych escyny” współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytania ofertowe

11/2011/FS07 Usługa cateringowa.

Znak sprawy APP_01_1MC2_EL_10565_2011

Projekt „Poprawa jakości nauczania poprzez stworzenie Nowatorskiego Modelu Nauczania z zakresu Ratownictwa Medycznego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Wyniki postepowania

07/2011  - praca dla doktorantki

01/2011 - praca dla pracownika laboratorium biologii komórkowej i molekularnej

Wyniki wyboru ofert

01/2010 - wynik wyboru doktoranta/doktorantki

01/2010 - praca dla doktorantki/doktoranta

02/2010 - materiały promocyjne, wzór oferty

03/2010 - tłumaczenie symultaniczne, wzór oferty