Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe

Znak sprawy APP_252_NCBR56_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie lekarza weterynarii – specjalisty radiologii małych zwierząt, do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań

Termin składania ofert upływa 30.03.2018r. 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak sprawy APP_250_NCBR56_2018

Zapytanie ofertowe dotyczy zatrudnienia na umowę zlecenie eksperta do oceny materiału biologicznego pochodzenia nowotworowego od zwierząt laboratoryjnych poddanego procedurom wprowadzania znaczników fluorescencyjnych, do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” akronim MentorEye, realizowanego dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań

Termin składania ofert upływa 30.03.2018r. 

Zapytanie ofertowe AKTUALIZACJA

Formularz ofertowy 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe w sprawie: przygotowania wniosku o dofinansowanie

znak sprawy: AWN_211_FS210_2017_EL_16939

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz zamieszczenia wszystkich informacji w systemie informatycznym Generator Wniosków (https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php) w ramach konkursu nr 1 /4.1.4/2017/POIR ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak również wykonania wszelkich czynności poprzedzających, (tj. zebranie i opracowanie danych merytorycznych, research rynku w obszarze sposobu wdrożenia rezultatów projektu, opłacalności wdrożenia, kwestie finansowe),  niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku zgodnie z wytycznymi konkursowymi.

dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy