Jesteś tutaj

Zapytania ofertowe poniżej 14 000 Euro

Zapytanie ofertowe w sprawie: przygotowania wniosku o dofinansowanie

znak sprawy: AWN_211_FS210_2017_EL_16939

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami oraz zamieszczenia wszystkich informacji w systemie informatycznym Generator Wniosków (https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php) w ramach konkursu nr 1 /4.1.4/2017/POIR ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak również wykonania wszelkich czynności poprzedzających, (tj. zebranie i opracowanie danych merytorycznych, research rynku w obszarze sposobu wdrożenia rezultatów projektu, opłacalności wdrożenia, kwestie finansowe),  niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku zgodnie z wytycznymi konkursowymi.

dokumenty:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy