Jesteś tutaj

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 3.1 Wsparcie akademickich biur karier i innych instytucji wspomagających studentów w procesie wchodzenia na rynek pracy

Celem programu jest rozwój działalności uczelni w zakresie wspomagania studentów i absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy poprzez wzmocnienie potencjału jednostek uczelni, m.in. akademickich biur karier zajmujących się aktywizacją zawodową studentów i absolwentów, zwłaszcza w zakresie poradnictwa zawodowego.
W latach 2015-2017 zostaną ogłoszone przez NCBR dwa konkursy, pierwszy z nich zostanie ogłoszony w maju 2015 roku. 
Adresatami konkursów będą szkoły wyższe.

Działanie 3.1 Studiujesz? Praktykuj!

Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów poprzez stworzenie i realizację przez uczelnie wysokiej jakości programów praktyk oraz programów stażowych we współpracy z przedsiębiorcami. Będą to staże i praktyki trwające nie krócej niż 1 miesiąc w jednej jednostce, a także staże 3-miesięczne, związane bezpośrednio z kierunkami studiów.
Konkursy będą ogłaszane przez NCBR raz do roku w latach 2015-2018, pierwszy z konkursów zostanie ogłoszony we wrześniu 2015 roku.
Adresatami konkursów będą szkoły wyższe.

Działanie 3.1 Program Rozwoju Kompetencji

Celem programu jest wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych, interpersonalnych oraz analitycznych oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy  poprzez nawiązanie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia. Program Rozwoju Kompetencji zastąpi program kierunków zamawianych realizowany w ramach unijnej perspektywy finansowej 2008 - 2013.

W latach 2015 – 2020 zostanie ogłoszonych pięć konkursów, których adresatami będą szkoły wyższe.