Jesteś tutaj

Wkrótce Ministerstwo Zdrowia ogłosi konkursy w ramach PO WER

Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planuje w 2015 roku ogłoszenie 3 konkursów:

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych  

Typ projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi) 

Główne działania: Pilotażowe wdrożenie standardu dziennego domu opieki medycznej 

Planowana data ogłoszenia konkursu: II kwartał 2015 


Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

Typ projektu: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Główne działania: Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych na uczelniach medycznych, m.in. poprzez tworzenie centrów symulacji medycznej

Planowana data ogłoszenia konkursu: II kwartał 2015


Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

Typ projektu: Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi 

Główne działania: Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych 

Planowana data ogłoszenia konkursu: III kwartał 2015

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia