Jesteś tutaj

2014-2020

Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest największym programem na rzecz badań naukowych i innowacji z budżetem około 80 mld euro.  Łączy trzy dotychczasowe inicjatywy finansowania rozwoju nauki w Europie: 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR), Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), Instrumenty wsparcia innowacyjności Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP).

Trzeci program w dziedzinie zdrowia (2014-2020)

Trzeci program UE w zakresie zdrowia jest głównym instrumentem, przy pomocy którego Komisja Europejska realizuje unijną strategię zdrowia. Polityka ta wdrażana jest poprzez roczne plany działań określające priorytetowe dziedziny oraz kryteria finansowania działań w ramach tego programu. Roczny budżet programu wynosi 449,4 mln.

Współpraca dwustronna

Współpraca podmiotów krajowych i zagranicznych za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w celu wspierania realizacji wspólnych działań w zakresie badań, rozwoju i innowacji.