Jesteś tutaj

Horyzont 2020

Najważniejszym wyzwaniem w  H2020, z których może korzystać środowisko medyczne to przede wszystkim wyzwanie „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, Demographic Change and Wellbeing”), Priorytet: Wyzwania społeczne (Societal challenges), którego głównym celem jest zapewnienie wszystkim obywatelom zdrowia i dobrostanu przez całe życie oraz wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Działania szczegółowe:

  1. Wiedza na temat zdrowia, dobrostanu i chorób.
  2. Zapobieganie chorobom.
  3. Leczenie chorób i postępowanie z nimi.
  4. Aktywne starzenie się i samodzielne zarządzanie stanem zdrowia.
  5. Metody i dane.
  6. Świadczenie opieki zdrowotnej i opieka zintegrowana.

Instytucją pełniącą funkcje informacyjne w zakresie programów ramowych na terenie Polski jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK).


Wszelkie informacje odnośnie trwających konkursów, procedur przygotowywania wniosków,  ubiegania się o finansowanie badań UE znajdują się na stronie przygotowanej przez Komisję Europejską Participant Portal.

Wstępne informacje dotyczące PLANU PRACY na kolejne lata programu HOTYZONT 2020 znajdują się w linku