Jesteś tutaj

Ogłoszenie konkursu w ramach POWER 4.1

Informujemy, że w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs na inkubację innowacji społecznych.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 do 10 września 2015 roku.

Tematy konkursu:

1. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej

2. Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy

3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 

4. Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 

Dokumentacja konkursowa