Jesteś tutaj

Nabór wniosków do konkursu o Stypendium im. A. von Humboldta

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpocząła nabór zgłoszeń do konkursu o Polskie Honorowe Stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium jest przyznawane wybitnym niemieckim uczonym planującym pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Kandydatów do Stypendium mogą zgłaszać wyłącznie polscy naukowcy. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość Stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej fundacji Alexander von Humboldt Stiftung.

W celu zgłoszenia kandydata do Stypendium należy wypełnić wniosek. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2016 r.

Więcej informacji o konkursie: http://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/