Jesteś tutaj

Konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na projekty B+R w obszarze innowacyjnej medycyny

Drugi nabór w programie sektorowym INNOMED  realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmami zrzeszonymi w Polskiej Platformie Technologicznej Innowacyjnej Medycyny, które współfinansują projekty. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw i ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych, a także nowych technologii produkcji leków generycznych.

II konkurs programu INNOMED jest organizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” PO Inteligentny Rozwój, służącemu realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż i sektorów gospodarki. Budżet konkursu wynosi 95 mln zł. Nabór wniosków potrwa od 1 września do 1 października br. a maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 10 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie i programie INNOMED są dostępne na stronie NCBR