Jesteś tutaj

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. 

Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

1.       przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;

2.       integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;

3.       kształcenie ustawiczne osób dorosłych;

4.       usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój