Jesteś tutaj

Konkurs 4.1.4 POIR

Biuro Projektów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach IV osi priorytetowej "Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4. Projekty aplikacyjne.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem udostępnionego do tego celu systemu informatycznego IP w terminie: od 21 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

Projekty mogą być realizowane wyłącznie w ramach konsorcjum, w skład którego mogą wchodzić co najmniej: jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prac rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu: 2 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie: 10 mln PLN

Dokumentacja konkursowa