Jesteś tutaj

WOLONTARIAT W BIURZE PROJEKTÓW

Biuro Projektów poszukuje osoby chętnej  do współpracy przy realziacji projektów.

Oferta poniżej:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje

wolontariusza

do  pracy w  Biurze Projektów

Nr ref. APK/1210/37/2015

 

Główne zadania:

·         obsługa administracyjna projektów,

·         prowadzenie dziennika korespondencyjnego,

·         sporządzanie analiz, zestawień oraz raportów.

 

Wymagane:

·         wykształcenie wyższe,

·         bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),

·         sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,

·         wysokie umiejętności analityczne,

·         umiejętność pracy pod presją czasu,

·         umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·           CV i list motywacyjny,

·           kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

·           oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

 

Dokumenty prosimy składać do 23 października 2015

Informacje: www.wum.edu.pl

Dokumenty przyjmujemy:

·            w Biurze Projektów (pok.214A) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego

·            pocztą na adres: Biuro Projektów, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego na kopercie

·            pocztą elektroniczną na adres projekty@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule e-maila.

 

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.