Jesteś tutaj

Promocja projektów

Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekt realizowany w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Szczegóły


Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekt realizowany w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Szczegóły


STREAM - Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology

Pierwszy projekt w ramach Programu Horyzont 2020 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

STREAM - szczegóły


BASTION - From Basic to Translational Research in Oncology

Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE w ramach priorytetu REGPOT na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

BASTION-szczegółyOpracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych
Projekt współfinansowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (Polish-Swiss Research Programme)

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych-szczegóły projektuOpracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego

Projekt w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED II "PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH"

NCBR38 Akronim DIMUNO - szczegóły