Jesteś tutaj

Promocja projektów

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Priorytet II, Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 – Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Szczegóły

Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Projekt realizowany w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Szczegóły

Rozbudowa i unowocześnienie Centrum Biostruktury W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Projekt realizowany w ramach Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013

Szczegóły

PROJEKT

OPIS PROJEKTU

TABLICA INFORMACYJNA

STREAM - Strategies towards Excellence in Immuno-Oncology

Pierwszy projekt w ramach Programu Horyzont 2020 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

STREAM - szczegóły

 

BASTION - From Basic to Translational Research in Oncology

Projekt realizowany w ramach 7. Programu Ramowego UE w ramach priorytetu REGPOT na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

BASTION-szczegóły

 

 

Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych
Projekt współfinansowany w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (Polish-Swiss Research Programme)

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Opracowanie nowych przeciwnowotworowych strategii terapeutycznych wykorzystujących cząstki biologiczne wpływające na powstawanie naczyń limfatycznych-szczegóły projektu

 

 

Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego

Projekt w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED II "PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH"

NCBR38 Akronim DIMUNO - szczegóły

Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł

Projekt w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju STRATEGMED II "PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH"

NCBR56 Akronim START - szczegóły