Jesteś tutaj

Konkurs 3.1 POWER Nowe Programy Kształcenia

Biuro Projektów informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na Nowe Programy Kształcenia w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

Planowana alokacja na konkurs: 200 000 000 PLN.

Dokumentacja konkursowa