Jesteś tutaj

Konkurs 4.3 Współpraca ponadnarodowa POWER

Informujemy, że w dniach: od 31 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER ogłoszony przez Centrum Projektów Europejskich. 

Planowana alokacja na konkurs: 20 000 000 PLN

Dokumentacja konkursowa