Jesteś tutaj

Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020

CHAFEA (Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności) zaprasza do skorzystania z dotacji w ramach Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 na realizację projektów i innych działań, mających na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego obywateli UE.
Dofinansowanie można otrzymać na:

 1)      Projekty

Do 2 czerwca 2016 r. można składać Projekty w ramach poniższych obszarów tematycznych, wyznaczonych w Programie Działań na 2016 r. przez CHAFEA.

          Knowledge and best practices on reducing underage drinking and heavy episodic drinking

          Knowledge and best practices to on measures to prevent illicit drug use      

          Addressing the chronic disease challenge                                                                  

          European Reference Networks                                                                                  

          Rare diseases - support for new registries                                                                  

          Donor selection and protection                                                                                  

          Best practices in care provision for vulnerable migrants and refugees – projects.

2)     Wspólne Działania (Joint Actions)
Dla Wspólnych Działań w 2016 r. określono następujące obszary:

          JA-01-2016 - Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care

          JA-02-2016 - Action on chronic diseases

          JA-03-2016 - Tobacco control

          JA-04-2016 - Antimicrobial resistance and Health Care Associated Infections

          JA-05-2016 - Authorisation of preparation processes in blood and tissues and cells

Uczestnictwo we wspólnych działaniach wymaga uzyskania uprzedniej nominacji przez Ministerstwo Zdrowia. 16 czerwca 2016 r. upływa termin przesyłania do CHAFEA propozycji kandydatur partnerów do udziału we Wspólnych Działaniach. Natomiast na 3 maja 2016 r. zaplanowano już spotkanie dla jednostek nominowanych do Sieci JA-02-2016 - Action on chronic diseases.  

3)     Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks)

16 marca br. rozpoczął się nabór do Europejskich Sieci Referencyjnych (ESR). W Planie Działań na 2016 r. przewidziano realizację inicjatyw wpisujących się w 4 CEL – Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-ue/programy-finansowe-ue-w-dziedzinie-zdrowia/ 
oraz na stronach CHAFEA http://ec.europa.eu/chafea/health/index.html

 

W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów WUM (projekty@wum.edu.pl; tel.: 22 57 20 461).