Jesteś tutaj

Program stypendialny rządu francuskiego przyznawany na pobyt badawczy

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris).

Przyznane stypendium w wysokości 1 375pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, m in. otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycie kosztów przejazdu oraz dofinansowanie do zakwaterowania. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między czerwcem a grudniem 2016 roku.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

Aplikacje należy wysłać najpóźniej do  16 maja 2016 r.

W razie pojawienia się pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów WUM (projekty@wum.edu.pl; tel.: 22 57 20 461)”