Jesteś tutaj

Konkurs POWER na Międzynarodowe Programy Kształcenia

NCBR ogłosiło konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia, dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane od dnia 27 czerwca 2016 r. do dnia 29 lipca 2016 r.

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie nowe elementy ze wskazanych poniżej:

- realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,

- realizacja międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,

- włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 145 000 000,00 PLN, w tym maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów nie może przekroczyć 3 000 000,00 PLN.

Więcej o konkursie pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1mpkpower332016/