Jesteś tutaj

Konkurs na członków Grupy ds. Etycznych w obszarze Nauki i Nowych Technologii (EGE)

Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji) zaprasza do zgłaszania kandydatur na członkostwo w Grupie ds. Etycznych i Nowych Technologii (EGE). Grupa jest niezależnym ciałem doradczym Komisji Europejskiej, wyrażającym opinię nt. tworzonego prawa oraz wdrażanych polityk w kontekście rozwoju nauki i nowych technologii. Aktualny nabór do 15-osobowej Grupy dotyczy okresu 2016-2021 i zakłada minimum 2,5 roczne uczestnictwo w jej działaniach.

Członkowie Grupy będą odbywać regularne spotkania, minimum 6 razy w roku (12 dni roboczych). Uczestnictwo w jej pracach jest nieodpłatne, zakładany jest zwrot kosztów podróży.

Termin zgłaszania kandydatur mija 26 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu oraz na stronie: https://ec.europa.eu/research/ege/index.cfm