Jesteś tutaj

I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs na projekty w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” - TECHMATSTRATEG.

 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.

 

Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych:

1.      Technologie materiałów konstrukcyjnych;

2.      Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;

3.      Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

 

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 000 000,00 PLN.

 

Nabór wniosków w systemie OSF trwać będzie od 15 września 2016 r. do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).


Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/aktualnosci/art,4353,i-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg.html

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów WUM (projekty@wum.edu.pl).