Harmonogram konkursów

Harmonogramy konkursów w ramach programów międzynarodowych, strukturalnych i krajowych:

Narodowa Centrum Badań i Rozwoju

Harmonogram: http://www.ncbr.gov.pl/harmonogram-konkursow/

Aktualne konkursy:   http://www.ncbir.gov.pl/aktualne-nabory-wnioskow-w-programach-ncbr/

HORYZONT 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl/index/index/1411

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/

Ministerstwo Zdrowia

http://www.zdrowie.gov.pl/

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/ 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

https://funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/harmonogram-naborow-na-projekty-w-trybie-konkursowym-na-2015-r.html