Jesteś tutaj

Konkurs „Teaming for Excellence” w ramach programu HORYZONT 2020

Uprzejmie informujemy, że 5 sierpnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór na preselekcję polskich propozycji projektów do konkursu „Teaming for Excellence”.


Cel preselekcji:

Celem preselekcji jest wyłonienie najlepszych propozycji projektów, które w wyniku dalszego opracowana zostaną przez NCBR (jako koordynatora) złożone w konkursie „Teaming for Excellence WIDESPREAD-04-2017: Teaming Phase 1” w ramach programu HORYZONT 2020.


Wybranym propozycjom projektów NCBR zapewni wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosków składanych w konkursie „Teaming for Excellence”. NCBR wejdzie w skład konsorcjum projektowego w charakterze koordynatora projektu i będzie odpowiadało za złożenie wniosków w terminie wskazanym przez Komisję Europejską.


Zasady i regulamin konkursu „Teaming for Excellence” dostępne są na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/23532-widespread-04-2017.html

Sposób składania propozycji projektów:

Wnioskodawca składa propozycję projektu wraz z załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej (skany dokumentów w formacie pdf), poprzez wysłanie jej na adres:wnioski.teaming@ncbr.gov.pl.

 

Do preselekcji dopuszczone zostaną propozycje projektów, które wpłyną do NCBR w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00 czasu lokalnego.

 

Pełna wersja ogłoszenia zawierająca regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty znajduje się na stronie: http://www.ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,4433,preselekcja-polskich-wnioskow-do-konkursu-teaming-for-excellence.html

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektów WUM: projekty@wum.edu.pl