Jesteś tutaj

NCBR ogłasza kolejny konkurs bilateralny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiło 26 sierpnia drugi konkurs polsko-turecki. Alokacja w drugim konkursie wynosi 5 mln zł.

Wnioski mogą być składane m.in. w następujących obszarach tematycznych:

3. Health and life sciences:
3.a Basic and clinical medicine
3.b Vaccination technologies
3.c Medicine (medication) technologies
3.d Biomaterials
3.e Biomedical technologies
3.f E-health
3.g Diagnostics
Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania znajdują się na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/turcja/ii-konkurs/art,4465,otwarcie-drugiego-polsko-tureckiego-konkursu-na-wspolne-projekty-badawczo-rozwojowe.html

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów WUM.