Jesteś tutaj

Wrześniowe warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council – ERC).

Warsztaty skierowane do obecnych i przyszłych liderów naukowych odbędą się 19 września w MIBMiK.

Potencjalni projektodawcy chcący aplikować o granty ERC powinni wysłać zgłoszenie do Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN (doskonalosc@pan.pl). Zgłoszenia można przesyłać do 9 września 2016 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1041-byc-trzecim-czyli-kolejne-warsztaty-erc-w-pan