Jesteś tutaj

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła konkurs na granty dla młodych naukowców: ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG

O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 400 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 18 października 2016 r.

Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje 12 września br. bezpłatne warsztaty dla wnioskodawców  – przygotowanie krok po kroku wniosków na ERC Starting Grants. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?event=przygotowanie-krok-po-kroku-wnioskow-na-erc-starting-grants-bezplatne-warsztaty-dla-wnioskodawcow