Jesteś tutaj

Konkurs POIR 4.3 - Międzynarodowe Agendy Badawcze

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs pn. Międzynarodowe Agendy Badawcze. Celem programu jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

- identyfikowania programów i tematów badawczych;
- polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R; 
- komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe zgodnie z przyjętą agendą badawczą, która zgodnie z definicją musi wskazywać problem naukowy – wyzwanie i sposób podejścia do rozwiązania tego problemu.

Program MAB jest dedykowany wybitnym naukowcom z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy w związku ze zdobytym doświadczeniem zapewnią sprawne funkcjonowanie jednostki realizującej MAB. Naukowcy składający wnioski w konkursie powinni reprezentować poziom ERC Advanced Grant i mieć profil podobny do osób starających się o kierownicze stanowiska w czołowych instytucjach naukowych na świecie.

Kwota przeznaczona na realizację projektów w konkursie wynosi 140 000 000 PLN.

Wnioski do konkursu mogą być składane przez jednego lub dwóch wnioskodawców – wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy.

Termin składania wniosku:

- I część wniosku: do dnia 30 października 2016 r. do godz. 16:00
- II część wniosku: do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 16:00 (dla zaproszonych do złożenia)
- III część wniosku: do dnia 21 marca 2017 r. do godz. 16:00 (dla zaproszonych do złożenia)

Wszystkie części wniosku należy składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Więcej informacji na stronie:

http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/