Jesteś tutaj

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie w ramach programu: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE"– TECHMATSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił otwarcie naboru wniosków w I konkursie w ramach programu: „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE"– TECHMATSTRATEG.


Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym konkursu.

Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych:

1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;

2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;

3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 000 000,00 PLN.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa od 15 września 2016 r. do 28 października 2016 r. (do godziny 15:00).

Więcej informacji na stronie:

http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/aktualnosci/art,4353,i-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg.html