Jesteś tutaj

Okresowa ocena Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – otwarte konsultacje

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne w sprawie okresowej oceny Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Celem konsultacji jest poznanie opinii grup interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa na temat działalności EIT i kierunku przyszłego funkcjonowania.

Konsultacje są otwarte dla obywateli, podmiotów publicznych i prywatnych, władz lokalnych i regionalnych, ministerstw i instytucji zainteresowanych innowacjami, działającymi zarówno wewnątrz jak i poza Unią Europejską.

Opinie można przesyłać do 14 listopada 2016 r. 

Więcej w komunikacie Komisji Europejskiej.