Jesteś tutaj

Nabory wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG/NMF

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne tury naborów w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) MF EOG/NMF. Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii.

PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL07, którym jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Działania podejmowane w ramach FWD odnoszą się do celu programu PL13, którym jest przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczanie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi

 

Wnioski mogą być składane przez:

(PL07)

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie,
  • podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych,
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych

(PL13)

  • stosowne podmioty działające w obszarze zdrowia publicznego
     

Alokacja na PL07: 1 004 180 PLN 
Alokacja na PL13:    203 019 PLN

Wnioskodawcy mogą składać wnioski FWD w trakcie naboru wniosków od momentu jego ogłoszenia do momentu zakontraktowania całej dostępnej alokacji, jednak nie później niż do dnia 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkami:
PL07 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_vi_nab%C3%B3r_2.pdf 
PL13 - http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Og%C5%82oszenie_fwd_pl13_v.pdf

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektów WUM.