Jesteś tutaj

Międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 roku otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Nazwa konkursu: EuroNanoMed III Joint Transnational Call for Proposals (2017) for “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”

Zakres konkursu:

 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Belgia (French speaking community),
 • Kanada (Quebec),
 • Estonia,
 • Francja,
 • Niemcy,
 • Grecja,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Włochy,
 • Łotwa,
 • Litwa,
 • Holandia,
 • Norwegia,
 • Polska,
 • Rumunia,
 • Słowacja,
 • Hiszpania,
 • Tajwan,
 • Turcja.

Data otwarcia naboru wniosków:

28 listopada 2016 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2017

Data zamknięcia naboru wniosków:

16 stycznia 2017 r. (g. 17:00 CET) - wnioski wstępne

9 czerwca 2017 r.  (g. 17:00 CET) - wnioski pełne (procedura dwuetapowa)

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Czwarty kwartał 2017 r.

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości  700 000 euro. Pojedynczy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalne dofinansowanie w wysokości 200 000 euro.

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce pod warunkiem udziału polskiego przedsiębiorstwa w konsorcjum międzynarodowym składającym wniosek. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/

Więcej informacji na stronie:

http://www.ncbir.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/euronanomed-iii/aktualnosci/art,4664,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-era-net-euronanomed-iii-cofund.html

Link do dokumentów konkursowych:

http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/

Strona internetowa programu:

http://www.euronanomed.net/

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektów WUM (projekty@wum.edu.pl).