Jesteś tutaj

Konkurs–Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki, Program Ventures

FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POL SKIEJ
rozpocznie we wrześniu 2009 roku nabór wniosków w PROGRAMIE VENTURES
finansowanym w ramach Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program VENTURES - wsparcie projektów aplikacyjnych mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów

Celem programu jest ożywienie progospodarczych i proinnowacyjnych postaw wśród młodych naukowców, zainteresowanie ich pracą naukową oraz zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej w Polsce.

Program adresowany jest do studentów (ukończony co najmniej 3 rok studiów), absolwentów (do 3 lat po ukończeniu studiów magisterskich) lub doktorantów (tj. uczestników studiów doktoranckich) oraz jednostek naukowych, w których wykonywane są badania służące realizacji prac magisterskich lub doktorskich, albo instytucji naukowych, które zatrudniają absolwentów studiów magisterskich na etatach naukowo-dydaktycznych.

Termin składania wniosków (w wersji papierowej): 31 października 2009 do godziny 16.00

Wiecej informacji w Biurze Projektów WUM. lub na stronie www.fnp.org.pl