Jesteś tutaj

KONKURS - PROGRAM Welcom Działanie 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki"

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpocznie w 2010 roku nabór wniosków w IV edycji Programu Welcom realizowanego w ramach Działania 1.2 PO IG. Termin składania wniosków w Programie Welcom upłynie 15 kwietnia 2010 r.


Wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych

Celem programu jest zaangażowanie wybitnych uczonych z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce i zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek naukowych.

Program adresowany jest do polskich jednostek naukowych zatrudniających naukowców innych narodowości lub polskich naukowców powracających do kraju z zagranicy, którzy prowadzić będą w Polsce projekty m.in. we współpracy z młodymi naukowcami. Wniosek składa jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt, wraz z uczonym z zagranicy - kierownikiem projektu.