Jesteś tutaj

O Biurze Projektów

Od 1 stycznia 2008 roku rozpoczęło funkcjonowanie Biuro Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Biuro Projektów, zgodnie z Regulaminem Projektów, odpowiada za przygotowanie i administrowanie projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych w tym:

  1. Prowadzi rejestrację i wprowadza zgłoszone inicjatywy projektowe do elektronicznej Bazy Projektów Uczelni,

  2. Pomaga Inicjatorowi Projektu w sporządzeniu odpowiednich dokumentów projektowych w ramach konkursów. Informuje Inicjatora Projektu o szczególnych zasadach dotyczących sposobu i zakresu przygotowania dokumentacji projektowej

  3. Wskazuje Inicjatorowi Projektu źródło pobrania odpowiednich formularzy dokumentów projektowych, bądź odpowiedniego programu komputerowego np. generator wniosków o dofinansowanie z listą obowiązkowych załączników

  4. W uzgodnieniu z Zastępcą Kanclerza, zleca sporządzenie wymaganej dokumentacji projektowej lub dostarczenie informacji, opinii, analiz, dotyczących przygotowanego projektu, podmiotom zewnętrznym

Od 16 listopada 2009 roku, na mocy Zarządzenia Rektora nr 80/2009, Biuro Projektów przejęło od Działu Współpracy z Zagranicą obsługę projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków międzynarodowych.

Projekty, których realizacja rozpoczęła się przed tym dniem, będą administrowane przez  pracowników  Działu Współpracy z Zagranicą, którzy zasilili zespół Biura Projektów.

Od 1 stycznia 2013 roku, Biuro Projektów, przejęło od Działu Nauki obsługę projektów: krajowych, strategicznych oraz dotyczących obronności i bezpieczeństwa.

Zapraszamy do składania Inicjatyw, oferujemy pomoc w przygotowaniu Wniosków i w obsłudze administracyjnej realizacji Projektów.

                                           PRACOWNICY BIURA PROJEKTÓW