Wydarzenia

Nabór wniosków do programu „Regionalne agendy naukowo-badawcze” - POIR 4.1.2

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (materiał dostępny na stronie z konkursem). Obszary tematyczne wymienione w RANB to:

Konkurs POWER na Międzynarodowe Programy Kształcenia

NCBR ogłosiło konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia, dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Łotewskie instytucje poszukują partnerów do złożenia wniosków w ramach programu HORIZON 2020

Łotewskie instytucje pilnie poszukują partnerów do wspólnego opracowania oraz wdrożenia projektów dofinansowanych z programu HORIZON 2020, w ramach poniższych działań:

Harmonogramy konkursów planowanych do uruchomienia w 2016 r.

W załącznikach znajdują się aktualne harmonogramy konkursów planowanych do uruchomienia w 2016 r.:

Konkursy TEAM oraz TEAM-TECH Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2 maja 2016 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpocznie nabór wniosków aplikacyjnych do programów TEAM oraz TEAM-TECH. Ostateczny termin na złożenie wniosków w konkursie ustalono na 20 czerwca 2016 r.

Program stypendialny rządu francuskiego przyznawany na pobyt badawczy

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020