Wydarzenia

TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w III konkursie JTC2016

Od dnia 2 grudnia 2016 r. otwarty jest nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu TRNASCAN-2.

JPI AMR – wkrótce ogłoszenie nowego konkursu

Ogłoszenie konkursu w ramach programu E-Rare-3

KONKURS POWER 5.1 Profilaktyka nowotworów głowy i szyi

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 na projekty, które przewidują wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Informacja o planowanym konkursie: The EU Joint Programme -Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Informujemy, iż w styczniu 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju r. planuje ogłoszenie wspólnego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy JPND. 

Międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 roku otwarty został międzynarodowy konkurs zorganizowany w ramach programu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

ERA-NET EuroNanoMed III - planowane ogłoszenie konkursu

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuj

Nabory wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG/NMF

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne tury naborów w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) MF EOG/NMF. Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii.

Okresowa ocena Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – otwarte konsultacje

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne w sprawie okresowej oceny Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Celem konsultacji jest poznanie opinii grup interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa na temat działalności EIT i kierunku przyszłego funkcjonowania.