Wydarzenia

Drugi konkurs w programach: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Zaproszenie do składania ofert na badania - N° Chafea/2015/Health/51

Agencja unijna CHAFEA zaprosza do składania ofert dotyczących:

I konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił kon

Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego – poddziałanie 3.4 PO WER

NCBR ogłosiło konkurs 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Konkurs realizowany jest w ramach PO WER, poddziałania 3.4 – Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków do programu „Regionalne agendy naukowo-badawcze” - POIR 4.1.2

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (materiał dostępny na stronie z konkursem). Obszary tematyczne wymienione w RANB to: