Wydarzenia

ERA-NET EuroNanoMed III - planowane ogłoszenie konkursu

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuj

Nabory wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej MF EOG/NMF

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło kolejne tury naborów w programach PL07 oraz PL13 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) MF EOG/NMF. Celem Funduszu jest rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Norwegii.

Okresowa ocena Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – otwarte konsultacje

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne w sprawie okresowej oceny Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Celem konsultacji jest poznanie opinii grup interesariuszy oraz ogółu społeczeństwa na temat działalności EIT i kierunku przyszłego funkcjonowania.

Konkurs POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 na dofinansowanie realizacji projektów, których celem jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji sektora publicznego, a także

Konkurs POWER 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-004/16 na realizację projektów, które przewidują realizację szkoleń i kursów dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, dia

Konkurs POIR 4.3 - Międzynarodowe Agendy Badawcze

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs pn. Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Konkurs POIR, poddziałanie 4.1.4 – „Projekty aplikacyjne”

NCBiR ogłosiło konkurs nr 1/4.1.4/2016/POIR na dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła konkurs na granty dla młodych naukowców: ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG

O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata.

Wrześniowe warsztaty dla naukowców aplikujących o granty ERC

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ang.