Wydarzenia

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłosiło nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Nabór innowacyjnych praktyk do konkursu EPSA 2017

„Innowacyjny Sektor Publiczny 2017 – nowe rozwiązania złożonych problemów” to temat przewodni tegorocznej edycji konkursu o Europejską Nagrodę Sektora Publicznego (EPSA), którego organizatorem jest Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) w Maastricht.

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Managemen; RDM)

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki działającą w ramach ICM na Uniwersytecie Warszawskim.

Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020

CHAFEA 

Zaproszenie na warsztaty – program MAB

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza na warsztaty dla naukowców zainteresowanych złożeniem wniosku w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) w ramach Działania 4.3

Nabór wniosków w konkursie AAL 2017 Call Programu AAL

Uprzejmie informujemy, że otwarto nabór wniosków w ramach międzyn

Konkurs 5.3 POWER Programy Rozwojowe Kształcenie Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło Konkurs w ramach działania 5.3 POWER. W terminie od 25 lutego 2017 r.

Konkurs 3.1 POWER w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj!

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr  POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

JPI AMR: Badanie zjawiska oporności na antybiotyki

Do 21 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki.

ERA-CVD Cardiovascular Diseases - II konkurs

Do 6 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II konkursu w programie ERA-CVD Cardiovascular Diseases.