Jesteś tutaj

Konkurs 5.3 POWER Programy Rozwojowe Kształcenie Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło Konkurs w ramach działania 5.3 POWER. W terminie od 25 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

Planowana alokacja na konkurs: 90 000 000 PLN

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: http://zdrowie.gov.pl/nabor-172-programy_rozwojowe_ksztalcenie.html